Upozornenie na východ a západ Slnka

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Upozornenie na východ a západ Slnka

Upozornenie na východ a západ Slnka

Okrem časov východu a západu Slnka, ktoré si môžete prezerať na rôznych displejoch hodiniek Trraverse Alpha, môžete nastaviť konkrétne upozornenia na východ a západ Slnka, ktoré vám pomôžu naplánovať si aktivity na expedíciách. Upozornenie môžete nastaviť samostatne pre východ Slnka a pre západ Slnka, a to v ponuke možností General (Všeobecné) » Alerts (Upozornenia). Zapnite/vypnite jednotlivé upozornenia a nastavte, koľko minút pred udalosťou má upozornenie zaznieť.