Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Uživatelská příručka - 1.12

  • Monitorování aktivity

Monitorování aktivity

Hodinky sledují vaši celkovou míru aktivity po celý den. Celodenní aktivita představuje důležitý faktor pro udržení kondice a zdraví či trénink na nadcházející soutěž.

Je dobré být aktivní, ale při náročném tréninku je třeba zapojit i dny odpočinku s nízkou mírou aktivity.

Počítadlo aktivity se automaticky resetuje vždy o půlnoci. Na konci týdne (neděle) hodinky vytvoří souhrn aktivity, který uvádí průměr za celý týden i denní součty.

Na displeji ciferníku zobrazíte celkový počet kroků za daný den tažením prstu nahoru nebo stiskem spodního tlačítka.

Monitorování aktivity – kroky – Spartan

Vaše hodinky počítají kroky pomocí akcelerometru. Celkový počet kroků se načítá nepřetržitě, též když probíhá záznam tréninku či jiné aktivity. U některých konkrétních sportů, například při plavání nebo jízdě na kole, se kroky nepočítají.

Kromě kroků můžete klepnutím na obrazovku zobrazit odhad celkových vydaných kalorií za daný den.

Monitorování aktivity – kalorie – Spartan

Velké číslo uprostřed displeje je odhad počtu aktivních kalorií, které jste do tohoto okamžiku spálili. Níže se zobrazuje celkový počet spálených kalorií. Celkový počet zahrnuje jak aktivní kalorie, tak kalorie, jež je třeba přičíst bazálnímu metabolickému výdeji (viz níže).

Kroužek na obou těchto displejích indikuje, jak blízko jste denním cílům aktivity. Tyto cíle můžete upravovat podle svých osobních preferencí (viz níže).

Tažením prstu doprava můžete také zobrazit aktivitu za posledních sedm dní. Klepnutím na obrazovku nebo stisknutím prostředního tlačítka můžete přepínat mezi zobrazením kroků a kalorií.

Monitorování aktivity – kroky za týden

Cíle aktivity

Můžete upravovat své denní cíle jak pro počet kroků, tak pro kalorie. Chcete-li nastavovat cíle aktivity, klepněte na displej aktivity a přidržte prst na obrazovce, případně přidržte prostřední tlačítko.

Cíle aktivity

Při nastavování cíle pro počet kroků definujete celkový počet kroků za den.

Celkový počet kalorií, který za den spálíte, je závislý na dvou faktorech: jedním je bazální metabolický výdej (BMR), druhý vaše fyzická aktivita.

Cíle aktivity – kalorie

BMR představuje množství kalorií, které vaše tělo spálí, když je v klidu. Jde o kalorie, které tělo spotřebuje, aby udržovalo tělesnou teplotu a provádělo základní funkce, jako je mrkání očima či činnost srdce. Toto číslo vychází z vašeho osobního profilu, včetně údajů o věku či pohlaví.

Když nastavujete cíl pro kalorie, definujete, kolik kalorií chcete spálit nad rámec BMR. Jde o takzvané aktivní kalorie. Kroužek kolem displeje aktivity se posouvá na základě toho, kolik aktivních kalorií za den spálíte ve srovnání s cílem.

Okamžitá TF

Displej s okamžitou TF nabízí aktuální pohled na tepovou frekvenci. Displej zobrazuje tepovou frekvenci za posledních deset minut v podobě grafu. Současně se zobrazí odhad spotřeby kalorií za hodinu a aktuální tepová frekvence.

Instant HR

Postup zobrazení okamžité TF:

  1. Ze zobrazení ciferníku přejděte tažením prstu nahoru nebo stiskem spodního tlačítka na displej monitorování aktivity.
  2. Tažením prstu doleva přejděte na displej okamžité TF a vyčkejte, než optický snímač určí vaši aktuální tepovou frekvenci.
  3. Tažením prstu dolů nebo stiskem horního tlačítka displej opustíte a vrátíte se na zobrazení ciferníku.

Denní TF

Displej s denní TF nabízí pohled na tepovou frekvenci z 12hodinové perspektivy. Jde o užitečný zdroj informací, například o regeneraci po posledním těžkém tréninku.

Displej ukazuje tepovou frekvenci za posledních 12 hodin v podobě grafu. Graf je sestaven z hodnot průměrné tepové frekvence počítané pro 24minutové časové úseky. Kromě toho se zobrazí odhad denní průměrné spotřeby kalorií a nejnižší tepová frekvence za příslušné 12hodinové období.

Minimální tepová frekvence za posledních 12 hodin je dobrý indikátor stavu regenerace. Je-li vyšší než obvykle, pravděpodobně ještě neproběhla úplná regenerace po posledním tréninku.

Daily HR

Pokud zaznamenáte cvičení, budou hodnoty denní TF odrážet zvýšenou tepovou frekvenci a spotřebu kalorií v důsledku tréninku. Pamatujte však, že graf i míra spotřeby kalorií představují průměrné hodnoty. Pokud při cvičení dosáhnete maximální TF 200 tepů za minutu, nebude graf zobrazovat maximální hodnotu, ale spíše průměr za 24minutový časový úsek, v němž jste nejvyšší TF dosáhli.

Chcete-li zobrazit displej s denní TF, musíte funkcí denní TF aktivovat. Funkci můžete zapnout a vypnout v nastavení v části Aktivita. Na displeji monitorování aktivity máte také možnost přidržením prostředního tlačítka otevřít nastavení aktivity.

Když je funkce denní TF zapnutá, hodinky pravidelně aktivují optický snímač tepové frekvence, aby určily aktuální tepovou frekvenci. Tím se mírně zvyšuje spotřeba energie z baterie.

Daily HR setting

Po aktivaci začnou hodinky zobrazovat údaje o denní TF po 24 minutách.

Postup zobrazení denní TF:

  1. Ze zobrazení ciferníku přejděte tažením prstu nahoru nebo stiskem spodního tlačítka na displej monitorování aktivity.
  2. Tažením prstu doleva otevřete displej okamžité TF. Poté klepnutím na obrazovku nebo stisknutím prostředního tlačítka přejdete na displej denní TF.
  3. Tažením prstu dolů nebo stiskem horního tlačítka displej opustíte a vrátíte se na zobrazení ciferníku.
POZNÁMKA:

Pokud nosíte hodinky, i když spíte, nemusí provádět měření tepové frekvence po celou noc. Pokud se delší dobu nebudete hýbat, hodinky přejdou do režimu spánku, který vypne i snímač tepové frekvence.

Table of Content