Suunto 3 Fitness - BEZPEČNOST

Suunto 3 Fitness Uživatelská příručka

BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

Typy bezpečnostních opatření

VAROVÁNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.
UPOZORNĚNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.
POZNÁMKA:
  • používá se pro zvýraznění důležitých informací.
TIP:
  • označuje extra tipy, jak používat různé funkce potápěčského počítače.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ:

Kontakt výrobku s kůží může vyvolat alergické reakce nebo podráždění kůže, přestože výrobek odpovídá odvětvovým normám. V takovém případě okamžitě přestaňte počítač používat a kontaktujte lékaře.

VAROVÁNÍ:

Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Přetěžování může způsobit vážné poranění.

VAROVÁNÍ:

Pouze pro rekreační použití.

VAROVÁNÍ:

Nelze spoléhat výhradně na GPS z mobilního zařízení nebo životnost baterie výrobku. Vždy používejte k zajištění bezpečnosti mapy a další záložní materiály.

UPOZORNĚNÍ:

Na výrobek neaplikujte žádná rozpouštědla, mohou poškodit povrch.

UPOZORNĚNÍ:

Na výrobek neaplikujte repelenty proti hmyzu, mohou poškodit povrch.

UPOZORNĚNÍ:

Neodhazujte výrobek do komunálního odpadu, z důvodu ochrany životního prostředí s ním zacházejte jako s elektronickým odpadem.

UPOZORNĚNÍ:

Úder do výrobku nebo jeho pád může způsobit poškození.

POZNÁMKA:

Ve společnosti Suunto využíváme pokročilé senzory a algoritmy k výpočtu metrik, které vám mohou pomoci při vašich aktivitách a dobrodružstvích. Snažíme se být co možná nejpřesnější. Údaje, které naše produkty a služby poskytují, však nejsou dokonale spolehlivé, a měření, která z nich vycházejí, nejsou zcela přesná. Počty kalorií, tepová frekvence, poloha, detekce pohybu, rozpoznání výstřelu, indikátory fyzické zátěže a další měření nemusí přesně odpovídat realitě. Výrobky a služby Suunto jsou určeny pouze k rekreačnímu použití a nemají sloužit zdravotnickým účelům žádného druhu.