Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Uživatelská příručka

Intervalový trénink

Intervalové tréninky jsou běžnou formou tréninku, skládají se z opakovaných sad cvičení s vysokou a s nízkou intenzitou. S Suunto 3/Suunto 3 Fitness můžete definovat vlastní intervalový trénink pro jednotlivé režimy sportu.

Při definování intervalů nastavujete čtyři položky:

 • Intervaly: přepínač zap./vyp., který aktivuje intervalový trénink. Když je tento přepínač zapnutý, ke sportovnímu režimu se přidá displej intervalového tréninku.
 • Opakování: počet opakování sad zátěže a regenerace, které chcete absolvovat.
 • Interval: délka intenzivního intervalu určená podle vzdálenosti nebo trvání.
 • Regenerace: délka regeneračního období mezi intervaly určená podle vzdálenosti nebo trvání.

Pamatujte, že pokud pro definování intervalů použijete vzdálenost, je třeba, aby příslušný sportovní režim vzdálenost měřil. Měření může vycházet z polohy GPS získané pomocí mobilu, z rychlosti měřené na zápěstí, případně ze snímačů jako Foot POD nebo Bike POD.

Postup při intervalovém tréninku:

 1. Ze spouštěče vyberte sport.
 2. Dříve než začnete zaznamenávat cvičení, stiskněte spodní pravé tlačítko; otevřou se tím možnosti sportovního režimu.
 3. Rolujte dolů na Intervaly a stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Zapněte intervalový trénink a určete nastavení popsané výše.

  Interval training settings Trainer

 5. Přejděte na položku Zpět a prostředním tlačítkem výběr potvrďte.

 6. Opakovaným stiskem pravého horního tlačítka se vraťte na zobrazení pro spuštění záznamu a cvičení začněte obvyklým způsobem.
 7. Stisknutím levého spodního tlačítka změňte zobrazení na intervalový displej. Až budete připraveni zahájit intervalový trénink, stiskněte pravé horní tlačítko.

  Interval training start Trainer

 8. Pokud chcete zastavit intervalový trénink dříve než provedete všechna opakování, ponechejte prostřední tlačítko stisknuté; tím otevřete možnosti sportovního režimu a vypněte Intervaly.

POZNÁMKA:

Na intervalovém displeji fungují tlačítka stejně jako jindy. Například stisknutím pravého horního tlačítka se pozastaví záznam cvičení, nikoli pouze intervalový trénink.

Po zastavení zaznamenávání cvičení se intervalový trénink pro daný sportovní režim automaticky deaktivuje. Další nastavení však zůstane zachováno, takže příště můžete v daném sportovním režimu snadno znovu nastavit stejné parametry cvičení.

Table of Content