Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Uživatelská příručka

Záznam cvičení

Kromě monitorování denní aktivity můžete hodinky používat k záznamu cvičení či jiných aktivit. Získáte tak přesnou zpětnou vazbu a budete moci sledovat své pokroky.

Postup záznamu cvičení:

 1. Nasaďte si snímač tepové frekvence (volitelný doplněk).

 2. Přejděte k ikoně cvičení a prostředním tlačítkem ji vyberte.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka procházejte sportovní režimy a vyberte ten, který chcete použít.

 4. Nad indikátorem pro spuštění se zobrazuje sada ikon v závislosti na tom, co s daným sportovním režimem využíváte (snímač tepové frekvence, GPS z připojeného zařízení). Ikona šipky (GPS z připojeného zařízení) při vyhledávání bliká a je šedá, po nalezení signálu se zbarví zeleně. Ikona srdce (tepové frekvence) během hledání bliká šedou barvou. Jakmile je signál z hrudního pásu se snímačem tepové frekvence nalezen, změní se ikona na barevné srdce připojené k pásu. Pokud používáte optický snímač tepové frekvence, bude ikona vypadat jako barevné srdce, ovšem bez pásu.

  Používáte-li snímač tepové frekvence, ale ikona se pouze změní na zelené srdce (což znamená, že je aktivní optický snímač TF), zkontrolujte, zda se podařilo provést párování se snímačem tepové frekvence (viz Párování zařízení POD a snímačů), a znovu proveďte výběr sportovního režimu.

  Můžete vyčkat, než se jednotlivé ikony zbarví zeleně, nebo kdykoli zahájit záznam stisknutím prostředního tlačítka.

  Start exercise

  Po zahájení záznamu bude vybraný způsob měření tepové frekvence uzamčen a nebude možné ho během probíhajícího cvičení změnit.

 5. Při záznamu můžete prostředním tlačítkem přepínat mezi displeji.

 6. Pro přerušení záznamu stiskněte pravé horní tlačítko. Pravým spodním tlačítkem aktivitu ukončíte a uložíte. Stisknete-li místo toho znovu pravé horní tlačítko, bude záznam aktivity pokračovat.

  Recording paused

Pokud má vybraný sportovní režim možnosti, například nastavení cílového trvání, můžete tyto možnosti před spuštěním záznamu nastavit. Otevřete je stiskem pravého spodního tlačítka. Pokud chcete upravovat možnosti sportovního režimu při záznamu, přidržte stisknuté prostřední tlačítko.

SF3 Sport Mode Options

Po zastavení záznamu vám bude položen dotaz, jak jste se cítili. Na tuto otázku můžete odpovědět, případně ji lze přeskočit (viz Pocit). Následně se zobrazí souhrn aktivity, kterým můžete procházet pomocí pravého horního a spodního tlačítka.

Pokud nemáte zájem záznam uchovávat, můžete jej vymazat. Přejděte dolů na položku Odstranit a prostředním tlačítkem svou volbu potvrďte. Stejným způsobem můžete mazat záznamy i v záznamníku.

Log delete Trainer

Používání cílů při cvičení

Během cvičení je možné nastavit různé cíle pomocí Suunto 3/Suunto 3 Fitness.

Pokud vybraný sportovní režim umožňuje nastavovat různé cíle, můžete tak učinit, než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím pravého spodního tlačítka.

Sport Mode Targets Trainer

Cvičení s obecným cílem:

 1. Dříve než začnete zaznamenávat cvičení, stiskněte spodní pravé tlačítko; otevřou se tím možnosti sportovního režimu.
 2. Zvolte Cíle a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Přepínejte Obecné stisknutím prostředního tlačítka.
 4. Vyberte Trvání nebo Vzdálenost.
 5. Vyberte si cíl.
 6. Stisknutím spodního levého tlačítka se vrátíte do možností sportovních režimů.

Když máte aktivované obecné cíle, na všech datových displejích bude vidět indikátor pokroku.

ZoneDisplay Progress S3F

Hodinky vám také oznámí, když dosáhnete 50 % cílové hodnoty a když vybraný cíl splníte.

Cvičení s nastavením cílové intenzity:

 1. Dříve než začnete zaznamenávat cvičení, stiskněte spodní pravé tlačítko; otevřou se tím možnosti sportovního režimu.
 2. Zvolte Cíle a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Přepínejte Intenzita stisknutím prostředního tlačítka.
 4. Vyberte Tepová frekvence nebo Tempo.
 5. Vyberte si cílovou zónu.
 6. Stisknutím spodního levého tlačítka se vrátíte do možností sportovních režimů

GPS z připojeného zařízení

Suunto 3/Suunto 3 Fitness může při běhu nebo chůzi zaznamenávat rychlost a vzdálenost na základě pohybu zápěstí, ale musí se provést kalibrace podle délky vašeho kroku a podle pohybu. Kalibraci můžete provést buď ručně (viz Kalibrace rychlosti a vzdálenosti) nebo to provést automaticky prostřednictvím připojené GPS. Rychlost a vzdálenost na zápěstí se automaticky kalibruje, kdykoliv použijete připojené GPS.

Kromě přesnějších údajů o rychlosti a vzdálenosti můžete s GPS z připojeného zařízení zaznamenat také trasu cvičení, kterou lze zobrazit na mapě v aplikaci Suunto.

Použití GPS z připojeného zařízení:

 1. Párování hodinek s aplikací Suunto viz Aplikace Suunto.
 2. Umožněte aplikaci Suunto využívat služby lokace.
 3. Udržujte aplikaci Suunto aktivní.
 4. Spusťte režim sportu s GPS.

Během vyhledávání signálu bude ikona GPS na hodinkách šedivá a bude blikat, po navázání spojení s GPS telefonu se její barva změní na zelenou.

Ne všechny režimy sportu využívají GPS. Když se ikona nezobrazí, znamená to, že režim sportu je nastaven pro činnost, při němž není GPS potřebná, jako například běh na běžeckém trenažéru nebo plavání v bazénu, nebo že Suunto 3/Suunto 3 Fitness není spárován s vaším telefonem.

POZNÁMKA:

Použitím GPS z připojeného zařízení se zvyšuje zátěž baterie mobilního zařízení. Přesnost GPS může být různá, záleží na mobilním zařízení a podmínkách okolního terénu. Například budovy mohou signál GPS blokovat. Pamatujte také, že údaje GPS nejsou k dispozici u všech verzí operačních systémů a že stávající podpora může být bez předchozího oznámení zrušena.

Možnosti úspory energie ve sportovním režimu

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, můžete využít následující možnosti úspory energie:

 • Časový limit displeje: za normálních okolností je displej během cvičení vždy zapnutý. Když aktivujete funkci časový limit displeje, po 10 sekundách se displej vypne, aby se šetřila baterie. Kterýmkoli tlačítkem displej znovu zapnete.

Postup aktivace možností úspory energie:

 1. Dříve než začnete zaznamenávat cvičení, stiskněte spodní tlačítko; otevřou se tím možnosti sportovního režimu.
 2. Rolujte dolů na Úspora energie a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Podle přání nastavte možnosti šetření energie, ponechejte stisknuté prostřední tlačítko a vyjděte z možností šetření energie.
 4. Rolujte zpět na počáteční zobrazení a začněte cvičit jako obvykle.
POZNÁMKA:

I v případě, že je funkce časový limit displeje aktivní, budete dostávat oznámení z mobilu, stejně jako upozornění formou zvukové signalizace a vibrací.

Table of Content