Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto 5 Uživatelská příručka

Záznam cvičení

Kromě nepřetržitého monitorování aktivity můžete hodinky používat k záznamu cvičení či jiných aktivit. Získáte tak přesnou zpětnou vazbu a budete moci sledovat své pokroky.

Postup záznamu cvičení:

 1. Nasaďte si snímač tepové frekvence (volitelný doplněk).
 2. Stisknutím pravého horního tlačítka otevřete spouštěč.
 3. Přejděte k ikoně cvičení a prostředním tlačítkem ji vyberte.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka procházejte sportovní režimy a vyberte ten, který chcete použít.

 5. Nad indikátorem pro spuštění se zobrazuje sada ikon v závislosti na tom, co s daným sportovním režimem využíváte (snímač tepové frekvence, GPS z připojeného zařízení). Ikona šipky (GPS z připojeného zařízení) při vyhledávání bliká a je šedá, po nalezení signálu se zbarví zeleně. Ikona srdce (tepové frekvence) během hledání bliká šedou barvou. Jakmile je signál z hrudního pásu se snímačem tepové frekvence nalezen, změní se ikona na barevné srdce připojené k pásu. Pokud používáte optický snímač tepové frekvence, bude ikona vypadat jako barevné srdce, ovšem bez pásu.

  Pokud používáte snímač tepové frekvence, ale barva ikony se změní na zelenou, zkontrolujte, zda je snímač tepové frekvence spárován, viz Párování zařízení POD a snímačů, a znovu vyberte příslušný sportovní režim.
  Můžete čekat, až se ikona zbarví zeleně nebo červeně, případně můžete začít se záznamem cvičení, jakmile chcete, stisknutím prostředního tlačítka.

  Start exercise

  Po zahájení záznamu bude vybraný způsob měření tepové frekvence uzamčen a nebude možné ho během probíhajícího cvičení změnit.

 6. Při záznamu můžete prostředním tlačítkem přepínat mezi displeji.

 7. Pro přerušení záznamu stiskněte pravé horní tlačítko. Pravým spodním tlačítkem aktivitu ukončíte a uložíte. Stisknete-li místo toho znovu pravé horní tlačítko, bude záznam aktivity pokračovat.

  Recording paused

Pokud má vybraný sportovní režim možnosti, například nastavení cílového trvání, můžete tyto možnosti před spuštěním záznamu nastavit. Otevřete je stiskem pravého spodního tlačítka. Pokud chcete upravovat možnosti sportovního režimu při záznamu, přidržte stisknuté prostřední tlačítko.

V multisportovním režimu můžete stisknutím a podržením pravého horního tlačítka mezi sporty přepínat.

Po zastavení záznamu vám bude položen dotaz, jak jste se cítili. Na tuto otázku můžete odpovědět, případně ji lze přeskočit (viz Pocit). Následně se zobrazí souhrn aktivity, kterým můžete procházet pomocí pravého horního a spodního tlačítka.

Pokud nemáte zájem záznam uchovávat, můžete jej vymazat. Přejděte dolů na položku Odstranit a prostředním tlačítkem svou volbu potvrďte. Stejným způsobem můžete mazat záznamy i v záznamníku.

Log delete Trainer

Sportovní režimy

Hodinky jsou dodávány s nahranými předdefinovanými sportovními režimy. Režimy jsou navrženy pro specifické aktivity a účely, od venkovní procházky po závod v triatlonu.

Když zaznamenáte trénink (viz Záznam cvičení), můžete rolovat nahoru a dolů a podívat se na krátký seznam sportovních režimů. Klepnete-li na ikonu na konci zkráceného seznamu, zobrazí se úplný seznam všech sportovních režimů.

Other icon

Každý sportovní režim má jedinečnou sadu obrazovek, které zobrazují různá data v závislosti na vybraném sportovním režimu. Údaje zobrazené na displeji hodinek můžete upravovat a přizpůsobovat během cvičení pomocí aplikace Suunto.

Zjistěte, jak si přizpůsobit sportovní režimy v aplikaci Suunto (Android) nebo aplikaci Suunto (iOS).

Používání cílů při cvičení

Na hodinkách Suunto 5 můžete pro cvičení nastavit různé cíle.

Pokud vybraný sportovní režim umožňuje nastavovat různé cíle, můžete tak učinit, než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím pravého spodního tlačítka.

Sport Mode Targets S5

Cvičení s obecným cílem:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím spodního pravého tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Vyberte možnost Cíle a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Vyberte Trvání nebo Vzdálenost.
 4. Vyberte si cíl.
 5. Zpět do možností sportovního režimu se vrátíte přidržením prostředního tlačítka.

Když máte aktivované obecné cíle, na všech datových displejích se bude zobrazovat indikátor postupu k cíli.

ZoneDisplay Progress Trainer

Hodinky vám také oznámí, když dosáhnete 50 % cílové hodnoty a když vybraný cíl splníte.

Cvičení s nastavením cílové intenzity:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím spodního pravého tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Vyberte možnost Zóny intenzity a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Zvolte Tepová frekvence, Tempo nebo Výkon.
  (Možnosti závisí na vybraném sportovním režimu a na tom, zda máte s hodinkami spárovaný Power POD).
 4. Vyberte si cílovou zónu.
 5. Zpět do možností sportovního režimu se vrátíte přidržením prostředního tlačítka.

Navigování v průběhu cvičení

Během záznamu cvičení se můžete nechat navigovat po trase nebo k místu zájmu.

Možnosti navigace budou přístupné pouze tehdy, když má používaný sportovní režim aktivní GPS. Je-li přesnost GPS ve sportovním režimu nastavená jako OK, změní se nastavení při výběru trasy nebo místa zájmu na Nejlepší.

Postup navigování v průběhu cvičení:

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte si trasu nebo místo zájmu v aplikaci Suunto a následně hodinky synchronizujte.
 2. Vyberte sportovní režim, který využívá GPS, a stiskem spodního tlačítka otevřete možnosti. Můžete také nejprve zahájit záznam cvičení a poté otevřít možnosti sportovního režimu přidržením prostředního tlačítka.
 3. Přejděte na položku Navigace a stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Stiskem horního/spodního tlačítka vyberte požadovanou možnost navigace a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Vyberte trasu nebo místo zájmu pro navigování a stiskněte prostřední tlačítko. Pro zahájení navigace poté stiskněte horní tlačítko.

Pokud jste ještě nezahájili záznam cvičení, dostanete se posledním krokem zpět do možností sportovního režimu. Přejděte zpět na zobrazení pro spuštění záznamu a spusťte záznam jako obvykle.

Během cvičení můžete stiskem prostředního tlačítka přejít na navigační displej, kde lze zobrazit zvolenou trasu nebo místo zájmu. Další informace o navigačním displeji: viz Postup navigování k místu zájmu a Trasy.

Tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka můžete na tomto displeji otevřít možnosti navigace. V možnostech navigace můžete například vybrat jinou trasu, jiné místo zájmu, zjistit souřadnice aktuální polohy, případně ukončit navigování výběrem možnosti Traťová stopa.

Řízení výdrže baterie

Hodinky Suunto 5 jsou opatřeny systémem řízení výdrže baterie, který využívá inteligentní bateriovou technologii k zajištění, aby se vám v hodinkách nevybila baterie v okamžiku, kdy se to nejméně hodí.

Než začnete zaznamenávat cvičení (viz Záznam cvičení), zobrazí se vám odhad, jak dlouho vám ještě baterie v současném režimu vydrží.

Battery Exercise S9

Systém hodinek obsahuje dva přednastavené režimy baterie: Výkon (výchozí) a Vytrvalost. Změnou těchto režimů se mění výdrž baterie, ale současně s tím i výkon hodinek.

Na displeji, z něhož se spouští začátek cvičení, můžete klepnutím na položku Možnosti » Režim baterie měnit bateriové režimy a uvidíte, jak jednotlivé režimy ovlivní výkon hodinek.

Battery Modes S9

TIP:

Stisknutím horního tlačítka na úvodní obrazovce můžete režim baterie změnit rychle.

Kromě těchto dvou přednastavených režimů si však můžete vytvořit své vlastní, které budou obsahovat nastavení, která jsou pro vás důležitá. Vlastní režim je specifický pro sportovní režim, což znamená, že si můžete vytvořit vlastní bateriový režim pro každý sportovní režim.

POZNÁMKA:

Pokud začnete během cvičení provádět navigaci po trase nebo začnete využívat navigační údaje jako odhad času dokončení trasy (ETA), GPS přejde do úrovně kvality Nejlepší bez ohledu na bateriový režim.

Oznámení o stavu baterie

Kromě bateriových režimů využívají hodinky inteligentní připomínky, které vám pomáhají zajistit, že budete mít v baterii dost energie pro další dobrodružství. Některé připomínky jsou preventivní a základem pro ně může být vaše historie aktivit. Například se vám zobrazí oznámení, když si hodinky všimnou, že vám dochází baterie, zatímco provádíte záznam aktivity. Automaticky navrhnou změnu na jiný bateriový režim.

Battery Warning S9

Vaše hodinky vás upozorní, když se úroveň nabití baterie dostane na 20 % a znovu na úrovni 10 %.

Plavání

Můžete využít Suunto 5 při plavání v bazénech.

Když používáte sportovní režim plavání v bazénu, hodinky při určování uplavané vzdálenosti vycházejí z délky bazénu. Délku bazénu můžete dle potřeby změnit v možnostech sportovního režimu, a to ještě než začnete plavat.

POZNÁMKA:

Zápěstní snímač tepové frekvence nemusí fungovat pod vodou. Chcete-li mít přesnější měření TF, použijte snímač na hrudním pásu.

Intervalový trénink

Intervalový trénink představuje běžnou formu tréninku. Sestává z opakovaných úseků o vysoké a nízké intenzitě. V hodinkách Suunto 5 můžete definovat pro každý sportovní režim vlastní intervalový trénink.

Při definování intervalů nastavujete čtyři položky:

 • Intervaly: přepínač zap./vyp., který aktivuje intervalový trénink. Když je tento přepínač zapnutý, ke sportovnímu režimu se přidá displej intervalového tréninku.
 • Opakování: počet opakování sad zátěže a regenerace, které chcete absolvovat.
 • Interval: délka intenzivního intervalu určená podle vzdálenosti nebo trvání.
 • Regenerace: délka regeneračního období mezi intervaly určená podle vzdálenosti nebo trvání.

Pamatujte, že pokud pro definování intervalů použijete vzdálenost, je třeba, aby příslušný sportovní režim vzdálenost měřil. Měření může vycházet z polohy GPS, případně ze snímačů jako Foot POD nebo Bike POD.

POZNÁMKA:

Pokud používáte intervaly, nemůžete aktivovat navigaci.

Postup při intervalovém tréninku:

 1. Ze spouštěče vyberte požadovaný sport.
 2. Než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím pravého spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 3. Přejděte na položku Intervaly a stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Zapněte intervalový trénink a určete nastavení popsané výše.

  Nastavení intervalového tréninku – Trainer

 5. Přejděte na položku Zpět a prostředním tlačítkem výběr potvrďte.

 6. Opakovaným stiskem pravého horního tlačítka se vraťte na zobrazení pro spuštění záznamu a cvičení začněte obvyklým způsobem.
 7. Stisknutím levého spodního tlačítka změňte zobrazení na intervalový displej. Až budete připraveni zahájit intervalový trénink, stiskněte pravé horní tlačítko.

  Intervalový trénink – zahájení – Trainer

 8. Pokud chcete zastavit intervalový trénink dříve, než dokončíte nastavený počet opakování intervalů, přidržte prostřední tlačítko. Otevřete tak možnosti sportovního režimu, kde můžete Intervaly vypnout.

POZNÁMKA:

Na intervalovém displeji fungují tlačítka stejně jako jindy. Například stisknutím pravého horního tlačítka se pozastaví záznam cvičení, nikoli pouze intervalový trénink.

Po zastavení zaznamenávání cvičení se intervalový trénink pro daný sportovní režim automaticky deaktivuje. Další nastavení však zůstane zachováno, takže příště můžete v daném sportovním režimu snadno znovu nastavit stejné parametry cvičení.

Téma displeje

V zájmu lepší čitelnosti obrazovky hodinek během cvičení či navigace můžete přepínat mezi světlým a tmavým tématem.

Při volbě světlého tématu je pozadí hodinek světlé a číslice jsou tmavé.

Při volbě tmavého tématu je kontrast obráceně, pozadí je tmavé a číslice jsou světlé.

Téma představuje globální nastavení, které můžete v hodinkách změnit v možnostech nastavení kteréhokoli sportovního režimu.

Postup změny tématu displeje v možnostech nastavení sportovního režimu:

 1. Ze zobrazení ciferníku otevřete spouštěč stisknutím pravého horního tlačítka.
 2. Přejděte na položku Cvičení a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Přejděte do kteréhokoli sportovního režimu a stisknutím pravého spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 4. Přejděte na položku Téma a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Přepínat mezi světlým a tmavým můžete stiskem pravého horního a pravého spodního tlačítka, potvrzení volby provedete prostředním tlačítkem.
 6. Posuňte se zpět nahoru a opusťte možnosti sportovního režimu. Nyní můžete sportovní režim spustit (nebo ukončit).

Automatické přerušení

Automatické přerušení způsobí přerušení záznamu cvičení, pokud je vaše rychlost menší než 2 km/h (1,2 mph). Zvýší-li se rychlost na více než 3 km/h (1,9 mph), zaznamenávání automaticky pokračuje.

Funkci automatického přerušení můžete také zapnout nebo vypnout pro jednotlivé sportovní režimy v jejich nastavení před spuštěním záznamu cvičení.

Je-li automatické přerušení během záznamu cvičení zapnuté, zobrazí se vám v případě automatického přerušení záznamu oznámení.

autopause Trainer

Stisknutím prostředního tlačítka můžete zobrazovat a přepínat mezi aktuální vzdáleností, TF, časem a úrovní nabití baterie.

autopause time Trainer

Zaznamenávání cvičení bude pokračovat automaticky, až se znovu dáte do pohybu, případně můžete obnovit zaznamenávání z obrazovky s oznámením stisknutím pravého horního tlačítka.

Pocit

Pokud trénujete pravidelně, může být pocit zaznamenaný po tréninku důležitým indikátorem vaší celkové fyzické kondice.

Můžete volit z pěti stupňů pocitu:

 • Špatná
 • Průměrná
 • Dobrá
 • Velmi dobrá
 • Skvělá

Přesný význam těmto možnostem přiřazujete vy. Důležité však je používat je konzistentně.

U každého tréninku si můžete přímo do hodinek zaznamenat, jak jste se cítili, když zastavíte nahrávání a odpovíte na otázku 'Jak to šlo?'.

feeling how was it Trainer

Odpovídání na otázku můžete stiskem prostředního tlačítka přeskočit.

Table of Content