Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 7 Uživatelská příručka

Ovládání hodinek během cvičení

Probuzení displeje
Změna zobrazení během cvičení
Otevírání dalších aplikací během cvičení
Používání tlačítek a dotykové obrazovky během cvičení

Probuzení displeje

Při zaznamenávání cvičení s aplikací Suunto Wear jsou displej a gesta pro interakci s hodinkami optimalizovány pro sport a delší životnost baterie.

Vaše statistiky jsou během cvičení vždy viditelné, ale je třeba probudit displej. Můžete:

 • Stisknout vypínač
 • Dotknout se obrazovky

wake-up-display-during-exercise

Chcete-li během cvičení probudit displej, když je zobrazena mapa, můžete:

 • Otočit zápěstím
 • Stisknout vypínač
 • Dotknout se obrazovky

wake-up-map-during-exercise

POZNÁMKA:

Během vodních sportů, jako je plavání či veslování, je dotyková obrazovka pro aplikaci Suunto Wear vypnuta, aby se zabránilo nežádoucím dotykovým akcím způsobeným kapkami vody a vlhkostí.

Pokud aplikaci Suunto Wear ukončíte během jakéhokoli cvičení (včetně plavání), dotyková obrazovka bude opět aktivována.

Změna zobrazení během cvičení

suunto-wear-app-exercise-carousel

Statistiky, které můžete sledovat během cvičení, závisí na zvoleném sportovním režimu. Většina sportovních režimů má 2 až 4 různá zobrazení, na kterých se nachází nejdůležitější údaje o cvičení pro každý sport. Když provozujete venkovní sporty, můžete si na mapě prohlédnout svou trať.

Přepínat mezi zobrazeními můžete:

 • Stisknutím prostředního tlačítka
 • Tažením prstu doleva nebo doprava

Otevírání dalších aplikací během cvičení

suunto-wear-app-exercise-exit

Pokud potřebujete během cvičení použít jinou aplikaci, například k přeskočení skladby nebo ke kontrole počasí, můžete z aplikace Suunto Wear odejít. Záznam cvičení se nepřeruší.

 1. Stisknutím vypínače nebo klepnutím na obrazovku probuďte displej.
 2. Stisknutím vypínače přejděte na ciferník.
 3. Používejte hodinky podle potřeby.
 4. Stisknutím vypínače přejděte zpět na ciferník.
 5. Stisknutím pravého horního tlačítka se vrátíte k cvičení.
POZNÁMKA:

Pamatujte na to, že některé funkce a aplikace v hodinkách zvyšují spotřebu energie, což může mít nepříznivý dopad na maximální možnou délku záznamu cvičení.

Používání tlačítek a dotykové obrazovky během cvičení

Během cvičení můžete nastavovat hodinky i s rukavicemi nebo pod vodou. Všechny sportovní funkce jsou optimalizovány pro práci pouze s tlačítky.

Přepínání mezi zobrazeními
Stisknutím prostředního tlačítka nebo tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet mezi různými statistikami nebo zobrazením mapy.

Přerušení
Stiskněte pravé horní tlačítko. Stiskněte tlačítko ještě jednou pro pokračování.

Ukončení
Stiskněte pravé horní tlačítko a potom pravé dolní tlačítko.

Zaznačení kola
Stiskněte pravé dolní tlačítko.

Zámek tlačítek
Stiskněte a podržte prostřední tlačítko.

Ovládání mapy
Při zobrazení mapy použijte pravé horní a pravé dolní tlačítko pro přiblížení a oddálení.

Úprava možností cvičení
Podržte stisknuté pravé dolní tlačítko nebo tažením prstem nahoru otevřete nabídku.

Změna stylu mapy
Podržte stisknuté pravé dolní tlačítko nebo tažením prstem nahoru otevřete nabídku.

Table of Content