Pool swimming (Plavání v bazénu)

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Pool swimming (Plavání v bazénu)

Pool swimming (Plavání v bazénu)

Při používání sportovního režimu plavání v bazénu měří přístroj Suunto Ambit2 rychlost plavání podle délky bazénu. Každá délka bazénu vytvoří mezičas, který je na Movescount zobrazen jako součást protokolu.

Postup záznamu plavání v bazénu:

  1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
  2. Stisknutím Next otevřete položku Exercise (Cvičení).
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Pool swimming (Plavání v bazénu) a otevřete ji stisknutím Next.
  4. Vyberte délku bazénu. Můžete vybírat z předem nadefinovaných délek bazénu nebo zvolit možnost vlastní a zadat délku. Tlačítky Start Stop a Light Lock procházejte položkami a tlačítkem Next potvrďte hodnotu.
  5. Stisknutím Start Stop zahájíte záznam protokolu plavání.

indoor swimming