Používání 3D kompasu

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Používání 3D kompasu

Používání 3D kompasu

Hodinky Suunto Ambit2 jsou vybaveny 3D kompasem, který umožňuje orientaci relativně k severnímu magnetickému pólu. Kompas s kompenzací náklonu poskytuje přesné hodnoty, i když není přesně v horizontální rovině.

Režim Kompas zobrazuje následující informace:

  • střední řádek: směr vyjádřený ve stupních
  • dolní řádek: tlačítkem View přepínejte mezi zobrazením bodů mezi světovými stranami (N (S), S (J), W (Z), E (V)) nebo jemněji (NE (SV), NW (SZ), SE (JV), SW (JZ)), časem a prázdným zobrazením.

compass mode

Kompas se po jedné minutě sám vypne z důvodu úspory baterie. Tlačítkem Start Stop jej znovu aktivujete.

Informace o používání kompasu v průběhu cvičení uvádí Používání kompasu v průběhu cvičení.