Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.1

Indikátory počasí

Kromě barometru (viz Používání profilu Barometr) má Suunto Ambit2 ještě dva další indikátory počasí: tendenci vývoje počasí a bouřkový alarm.

Indikátor tendence vývoje počasí se zobrazí v režimu Čas a představuje rychlou cestu, jak zjistit, zda se nemá měnit počasí.

weather trend Ambit2

Indikátor tendence počasí se skládá ze dvou linek tvořících šipku. Každý řádek představuje tříhodinové období. Změna tlaku vzduchu vyšší než 2 hPa / 0,59 inHg v průběhu tří hodin způsobí změnu směru šipky. Například:

ICON weather trend droppingprudký pokles tlaku v průběhu posledních šesti hodin
ICON weather trend steady risingtlak byl stabilní, ale během posledních tří hodin výrazně stoupal
ICON weather trend rising droppingtlak výrazně stoupal, ale během posledních tří hodin výrazně klesl

Bouřkový alarm

Významný pokles tlaku vzduchu obvykle signalizuje příchod bouřky, a proto byste měli vyhledat úkryt. Když je aktivní bouřkový alarm, Suunto Ambit2 vydává zvukový signál a rozbliká se symbol bouřky, když klesne tlak o 4 hPa / 0,12 inHg či více během tříhodinového období.

POZNÁMKA:

Bouřkový alarm nefunguje, pokud nemáte aktivovaný profil výškoměru. Viz Nastavení profilů.

Postup aktivace funkce Storm alarm (Bouřkový alarm):

  1. Otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Alti-baro a otevřete ji stisknutím Next.
  3. Stisknutím Next zvolte položku Storm alarm (Bouřkový alarm).
  4. Tlačítky Start Stop nebo Light Lock nastavte u bouřkového alarmu hodnotu On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto), potvrďte tlačítkem Next.

activating storm alarm

Když se aktivuje bouřkový alarm, můžete jej ukončit stiskem kteréhokoli tlačítka. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, bude se alarm opakovat každých pět minut. Symbol bouřky zůstane na displeji, dokud se povětrnostní podmínky nestabilizují (zpomalí se pokles tlaku).

Pokud se aktivuje bouřkový alarm během záznamu cvičení, dojde k vytvoření speciálního mezičasu (označen „storm alarm“).

TIP:

Bouřkový alarm je možné aktivovat či deaktivovat pomocí menu možností ve sportovním režimu.

Table of Content