Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.1

Používání profilu Automaticky

Profil Automaticky přepíná mezi profily Výškoměr a Barometr podle toho, jak se s přístrojem pohybujete. Pokud je aktivní profil Automaticky, přístroj automaticky interpretuje změny tlaku vzduchu jako změny v nadmořské výšce nebo změny počasí.

automatic

Není možné současně měřit změny počasí a změny nadmořské výšky, protože oba jevy způsobuje okolní tlak vzduchu. Přístroj Suunto Ambit2 zjišťuje pohyb ve svislém směru a podle potřeby přepíná měření nadmořské výšky. Je-li zobrazena nadmořská výška, je aktualizována s max. prodlevou 10 sekund.

Pokud se pohybujete beze změny nadmořské výšky (méně než 5 metrů ve svislém směru za 12 minut), přístroj Suunto Ambit2 interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny počasí. Interval měření je 10 sekund. Měření nadmořské výšky zůstává konstantní a pokud dojde ke změně počasí, uvidíte změny v hodnotách naměřeného tlaku vzduchu na hladinu moře.

Pokud se pohybujete ve svislém směru (během 3 minut změníte nadmořskou výšku o více než 5 metrů), přístroj Suunto Ambit2 interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny nadmořské výšky.

V závislosti na aktivovaném profilu můžete pomocí tlačítka View používat zobrazení profilu Výškoměr nebo Barometr.

POZNÁMKA:

Pokud používáte profil Automaticky, nejsou na displeji zobrazeny ikony barometru nebo výškoměru.

Table of Content