Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.1

Používání profilu Barometr

Profil Barometr ukazuje aktuální tlak vzduchu na hladinu moře. Ten je založen na referenčních hodnotách uložených v nastaveních a na konstantně měřeném absolutním tlaku vzduchu. Další informace o nastavení referenčních hodnot, viz Nastavení referenčních hodnot.

Změny v tlaku vzduchu na hladinu moře jsou graficky znázorněny ve středním řádku displeje. Na displeji jsou zobrazeny hodnoty naměřené v intervalu 15 minut za posledních 26 hodin.

Když je aktivován profil Barometr, je na displeji zobrazena ikona barometru. Další informace o nastavení profilu Alti & Baro, viz Nastavení profilů.

Je-li aktivován profil Barometr, přístroj Suunto Ambit2 ukazuje tyto barometrické informace:

  • horní řádek: aktuální tlak vzduchu na hladinu moře
  • střední řádek: graf obrazující data tlaku vzduchu na hladinu moře za posledních 27 hodin (interval záznamu 1 hodina)
  • dolní řádek: tlačítkem View přepínejte mezi teplotou, časem a referenční hodnotou nadmořské výšky.

baro mode

Referenční hodnota nadmořské výšky je poslední nadmořská výška použitá v režimu Alti & Baro. Může to být:

  • nadmořská výška nastavená jako referenční v profilu Barometr nebo
  • poslední nadmořská výška zaprotokolovaná v profilu Automaticky před přepnutím na profil Barometr.
POZNÁMKA:

Pokud nosíte přístroj Suunto Ambit2 na zápěstí, musíte jej sundat, abyste získali správně změřené hodnoty teploty. Je to proto, že teplota vašeho těla ovlivní počáteční měření.

Table of Content