Zahájení cvičení

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Zahájení cvičení

Postup při zahájení cvičení:

  1. Navlhčete kontaktní plochy a nasaďte si hrudní pás (volitelně).
  2. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
  3. Stisknutím Next otevřete položku Exercise (Cvičení).
  4. Tlačítky Start Stop a Light Lock procházejte možnostmi sportovního režimu a tlačítkem Next vyberte vhodný režim.
  5. Pokud zvolený sportovní režim používá hrudní pás, hodinky začnou automaticky vyhledávat signál z hrudního pásu. Počkejte, dokud hodinky neoznámí nalezení signálu hrudního pásu/GPS, nebo stisknutím Start Stop zvolte Later (Později). Hodinky pokračují ve vyhledávání signálu z hrudního pásu/GPS.
    Po nalezení signálu hrudního pásu /GPS začnou hodinky zobrazovat a zaznamenávat data tepové frekvence / GPS.
  6. Stisknutím Start Stop zahájíte záznam cvičení. Pro otevření menu možností podržte stisknuté tlačítko Next (viz Doplňkové možnosti ve sportovních režimech).

starting exercise Ambit2