Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 R Uživatelská příručka - 2.0

Úprava nastavení

Postup otevření a úpravy nastavení:

 1. Otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock vyberte menu.
 3. Stisknutím Next otevřete nastavení.
 4. Stisknutím Start Stop a Light Lock upravte nastavení hodnot.
 5. Stisknutím Back Lap se vrátíte na předchozí zobrazení v nastavení, přidržením stisknutého tlačítka Next menu možností opustíte.

adjusting settings Ambit2

Máte přístup k těmto nastavením:

Personal (Osobní)

 • Birth year (Rok narození)
 • Hmotnost
 • Maximální tep
 • Gender (Pohlaví)

ObecnéFormáty

 • Jazyk
 • Unit system (Jednotky)
  • Metrické
  • Imperiální
  • Advanced (Pokročilé): Umožňuje na webu Movescount přizpůsobit kombinaci metrických a imperiálních jednotek.
 • Position format (Formát polohy):
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • Britský (BNG)
  • Finský (ETRS-TM35FIN)
  • Finský (KKJ)
  • Irský (IG)
  • Švédský (RT90)
  • Švýcarský (CH1903)
  • UTM NAD27 Aljaška
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Time format (Formát času): 12 nebo 24 hodin
 • Date format (Formát data): dd.mm.rr, mm/dd/rr

Čas/datum

 • GPS timekeeping (GPS časomíra): zap. či vyp.
 • Dual time (Duální čas): hodiny a minuty
 • Alarm (Budík): zapnutý/vypnutý, hodiny a minuty
 • Time (Čas): hodiny a minuty
 • Date (Datum): rok, měsíc, den

Tóny/displej

 • Invert display (Invertování displeje): invertuje barvy displeje
 • Zámek tlačítek
  • Time mode lock (Zámek režimu čas): Zámek tlačítek v režimu Time (Čas).
   • Actions only (Pouze akce): Menu start a možnosti se zamknou.
   • All buttons (Všechna tlačítka): Všechna tlačítka jsou zamknuta. Podsvícení je možné aktivovat v režimu Night (Noc).
  • Sport mode lock (Zámek režimu sport): Zámek tlačítek ve sportovních režimech.
   • Actions only (Pouze akce): Při cvičení je zamknuto tlačítko Start Stop, Back Lap a menu možností.
   • All buttons (Všechna tlačítka): Všechna tlačítka jsou zamknuta. Podsvícení je možné aktivovat v režimu Night (Noc).
 • Tones (Tóny):
  • All on (Všechny zapnuty): tóny tlačítek a systémové tóny jsou aktivovány
  • Buttons Off (Tlačítka vypnuta): aktivovány jsou pouze systémové tóny
  • All off (Všechny vypnuty): všechny tóny jsou vypnuty
 • Backlight (Podsvícení): Mode (Režim):

  • Normal (Normální): Když stisknete Light Lock a když se rozezní budík, na několik sekund se rozsvítí podsvícení.
  • Off (Vypnuto): Podsvícení se nezapne stisknutím tlačítka ani budíkem.
  • Night (Noc): Když stisknete jakékoli tlačítko a když se rozezní budík, na několik sekund se rozsvítí podsvícení. Režim Night (Noc) značně redukuje výdrž baterie.
  • Toggle (Přepínání): Podsvícení se rozsvítí po stisknutí Light Lock. Zůstává rozsvícené, dokud znovu nestisknete Light Lock.

  • Brightness (Jas): Nastavuje jas podsvícení (v procentech).

 • Display contrast (Kontrast displeje): Nastavuje kontrast displeje (v procentech).

Kompas

 • Calibration (Kalibrace): Zahájí kalibraci kompasu.
 • Declination (Deklinace): Nastavuje hodnotu deklinace kompasu.

Mapa

 • Orientace
  • Heading up (Směrování): Zobrazuje zvětšenou část mapy se směrem cesty nahoru.
  • North up (Sever nahoru): Zobrazuje zvětšenou část mapy se severem nahoru.
POZNÁMKA:

Budík bude znít i v případě, že jsou všechny tóny vypnuty.

Pair (Párování)

 • HR belt (Hrudní pás): Párování hrudního pásu.
 • Foot POD: Párování zařízení Foot POD.

Table of Content