Mga karagdagang opsyon sa sport mode

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0

Mga karagdagang opsyon sa sport mode

Kapag pinili ang isang sport mode, pindutin nang matagal ang Next upang ma-access ang mga karagdagang opsyon na gagamitin sa iyong pag-eehersisyo.

additional options

 • Piliin ang Navigation (Nabigasyon) para ma-access ang mga sumusunod na opsyon:

  • Piliin ang Track back (Mag-track pabalik) para mabalikan ang ruta mo sa kahit anong punto sa iyong pag-eehersisyo.
  • Piliin ang Find back (Hanapin ang pabalik) para mag-navigate pabalik sa simulang punto ng ehersisyo mo.
  • Piliin ang Location (Lokasyon) upang suriin ang mga coordinate ng kasalukuyan mong lokasyon, o i-save ito bilang POI.
  • Piliin ang mga POI (Points of interest) para mag-navigate sa isang POI.
  • Piliin ang Routes (Mga Ruta) para mag-navigate sa isang ruta.
  • Piliin ang Logbook (Logbook) upang pumunta sa isang ruta sa isa sa iyong mga naka-save na log na may mga GPS data.
 • Piliin ang Activate (I-activate) para i-on o i-off ang mga sumusunod na feature:

  • Piliin ang Interval off/on (Naka-off ang interval/Naka-on ang interval) para i-activate o i-deactivate ang timer ng interval. Maidaragdag ang timer ng interval sa mga custom na sport mode sa Movescount. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Paggamit sa timer ng interval.
  • Piliin ang Autopause off/on (Naka-off ang autopause/Naka-on ang autopause) para i-activate o i-deactivate ang autopause.
  • Piliin ang Autoscroll off/on (Naka-off ang autoscroll/Naka-on ang autoscroll) para i-activate o i-deactivate ang autoscroll.
  • Piliin ang HR limits off/on (Naka-off ang mga limit ng HR/Naka-on ang mga limit ng HR) para itakda ang mga HR limit na naka-on o naka-off. Ang mga bilang ng heart rate limit ay matutukoy sa Movescount.
  • Piliin ang Compass off/on (Naka-off ang compass/Naka-on ang compass) para i-activate o i-deactivate ang compass. Kapag na-activate ang compass habang nag-eehersisyo, ipinapakita ito bilang karagdagang display pagkatapos ng sport mode.