Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Odpočítávací měřič

Můžete nastavit počitadlo, které odpočítává čas od nastavené hodnoty směrem k nule. Po aktivaci se odpočítávací měřič zobrazí jako další displej za režimem TIME (ČAS).

Po každé z posledních 10 sekund odpočtu přístroj krátce pípne a po dosažení nuly zazní alarm.

Postup nastavení času odpočítávání:

  1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Timers (Časovače) a zvolte ji stisknutím Next.
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Countdown (Odpočítávání) a zvolte ji stisknutím Next.
  4. Stisknutím View upravte čas odpočítávání.
  5. Tlačítky Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minuty. Potvrďte tlačítkem Next.
  6. Stisknutím Start Stop spusťte odpočítávání.

countdown timer Ambit2

Hodinu po zastavení odpočítávání displej odpočítávacího měřiče zmizí.

Chcete-li měřič deaktivovat, otevřete v menu start TIMERS (ČASOVAČE) a zvolte položku END countdown (UKONČIT odpočítávání).

TIP:

Odpočítávání můžete přerušit/obnovit stisknutím tlačítka Start Stop.

Table of Content