Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Navigace po trase

Přidání trasy

Trasu můžete vytvořit na webu Movescount. Na něj můžete také z počítače importovat trasu vytvořenou v jiných hodinkách. Můžete rovněž zaznamenat trasu pomocí hodinek Suunto Ambit2 S a odeslat ji na web Movescount, jak uvádí Zaznamenávání dráhy.

Postup přidání trasy:

 1. Otevřete web www.movescount.com. Postupujte podle pokynů, jak importovat nebo vytvořit trasu.
 2. Aktivujte Suuntolink a připojte Suunto Ambit2 S k počítači USB kabelem Suunto. Trasa se automaticky přenese do hodinek.
POZNÁMKA:

Ujistěte se, že byla na webu Movescount zvolena trasa, kterou chcete přenést do hodinek Suunto Ambit2 S.

Navigování po trase

Můžete se nechat navigovat po trase, kterou jste načetli do hodinek Suunto Ambit2 S z webu Movescount, viz Přidání trasy.

POZNÁMKA:

Můžete se nechat navigovat i v rámci sportovního režimu, viz Navigování v průběhu cvičení.

Postup navigace po trase:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Navigation (Navigace) a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Routes (Trasy) a otevřete ji stisknutím Next. Hodinky zobrazí počet uložených tras a seznam všech vašich tras.
 4. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock vyberte trasu, po které se chcete nechat navigovat. Zvolte ji tlačítkem Next.
 5. Hodinky zobrazí všechny body Waypoint na zvolené trase. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock vyberte bod Waypoint, který chcete použít jako místo startu. Potvrďte tlačítkem Next.
 6. Stisknutím Next zvolte Navigate (Navigace).
 7. Pokud zvolíte bod Waypoint ve středu trasy, hodinky Suunto Ambit2 S vás vyzvou ke zvolení směru navigace. Stisknutím Start Stop zvolte Forwards (Vpřed) nebo tlačítkem Light Lock zvolte Backwards (Zpět). Pokud jste jako místo startu zvolili první bod Waypoint, hodinky Suunto Ambit2 S vás navigují vpřed (od prvního k poslednímu bodu Waypoint). Pokud jste jako místo startu zvolili poslední bod Waypoint, hodinky Suunto Ambit2 S vás navigují zpět (od posledního k prvnímu bodu Waypoint).
 8. Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci. Další informace uvádí Kalibrování kompasu. Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS found (GPS nalezeno).
 9. Zahajte navigaci k prvnímu bodu Waypoint trasy. Hodinky informují, že se blížíte k bodu Waypoint, a automaticky začnou navigovat přímo k dalšímu bodu Waypoint na trase.
 10. Před posledním bodem Waypoint trasy vám hodinky oznámí, že se blížíte ke svému cíli.

navigating route Ambit2

navigating route2 Ambit2

Postup přeskočení bodu Waypoint na trase:

 1. Při navigování po trase otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next zvolte Navigation (Navigace).
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Skip waypoint (Přeskočit waypoint) a zvolte ji stisknutím Next. Hodinky přeskočí bod Waypoint a začnou navigovat přímo k dalšímu bodu Waypoint na trase.

skipping waypoint Ambit2

V průběhu navigace

V průběhu navigace procházejte stisknutím View těmito zobrazeními:

 1. zobrazení celé trasy,
 2. zvětšené zobrazení trasy. Standardně je zobrazení zvětšeno v měřítku 200 m/0,125 míle nebo větším, pokud jste příliš daleko od trasy. Orientaci mapy můžete změnit v nastavení hodinek v části General (Obecné) / Map (Mapa).
 3. zobrazení navigace pomocí bodů Waypoint

during navigation Ambit2

Zobrazení celé trasy

Zobrazení celé trasy uvádí tyto informace:

 • (1) šipka indikující vaše umístění a směřující ve směru vaší cesty.
 • (2) další bod Waypoint trasy
 • (3) první a poslední bod Waypoint trasy
 • (4) Nejbližší POI je zobrazeno jako ikona.
 • (5) měřítko zobrazení celé trasy

fulltrack view Ambit2

POZNÁMKA:

V zobrazení celé trasy je sever vždy nahoře.

Zobrazení navigace pomocí bodů Waypoint

Zobrazení navigace pomocí bodů Waypoint uvádí tyto informace:

 • (1) šipka směřující ve směru dalšího bodu waypoint
 • (2) vzdálenost k dalšímu bodu Waypoint
 • (3) další bod Waypoint trasy ve vašem směru

waypoint view Ambit2

Odstranění trasy

Trasy můžete odstranit nebo deaktivovat na webu Movescount.

Postup odstranění trasy:

 1. Otevřete web www.movescount.com a postupujte podle pokynů, jak odstranit nebo deaktivovat trasu.
 2. Aktivujte Suuntolink a připojte hodinky Suunto Ambit2 S k počítači USB kabelem Suunto. Při synchronizaci nastavení bude trasa automaticky odstraněna z hodinek.

Table of Content