Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Navigace POI

Přidání aktuálního umístění jako místa zájmu (POI)

Hodinky Suunto Ambit2 S umožňují uložit aktuální umístění jako POI nebo definovat určité umístění jako POI. K uloženému POI se kdykoli můžete nechat navigovat, například v průběhu cvičení.

Do hodinek můžete uložit až 100 míst zájmu. Do tohoto limitu se počítají i uložené trasy. Pokud máte například trasu s 60 body Waypoint, můžete do hodinek uložit už jen 40 POI.

Z předdefinovaného seznamu můžete zvolit typ POI (ikona) a název POI nebo je na webu Movescount libovolně pojmenovat.

Postup uložení umístění jako POI:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Navigation (Navigace) a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Stisknutím Next zvolte Location (Umístění).
 4. Zvolte možnost CURRENT (Aktuální), případně DEFINE (Definovat), chcete-li hodnoty zeměpisné délky či šířky ručně změnit.
 5. Stisknutím Start Stop umístění uložte.
 6. Vyberte vhodný typ POI pro ukládané umístění. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock procházejte různými typy POI. Tlačítkem Next vyberte typ POI.
 7. Vyberte vhodný název umístění. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock procházejte možnostmi názvů. Tlačítkem Next vyberte název.
 8. Stisknutím Start Stop uložte POI.

adding POI

TIP:

POI můžete vytvořit na webu Movescount zvolením umístění na mapě nebo zadáním souřadnic. POI v hodinkách Suunto Ambit2 S a na webu Movescount se při každém připojení hodinek k webu Movescount synchronizují.

Navigování k místu zájmu (POI)

Hodinky Suunto Ambit2 S obsahují GPS navigaci, která umožňuje navigovat na předem definované místo uložené jako POI.

POZNÁMKA:

Navigaci můžete používat, i když zaznamenáváte cvičení, viz Navigování v průběhu cvičení.

Postup navigování k POI:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Navigation (Navigace) a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku POIs (Points of interest) (POI – Místa zájmu) a otevřete ji stisknutím Next.
  Hodinky zobrazí počet uložených POI a volné místo, které je k dispozici pro nová místa zájmu.
 4. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock přejděte k POI, ke kterému se chcete navigovat, a zvolte jej stisknutím Next.
 5. Stisknutím Next zvolte Navigate (Navigace). Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci. Další informace uvádí Kalibrování kompasu. Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS found (GPS nalezeno).
 6. Začněte navigaci k POI. Hodinky zobrazí tyto informace:
 7. indikátor zobrazující směr k cíli (další vysvětlení níže),
 8. vzdálenost od cíle,
 9. Při dosažení cíle vás hodinky informují.

navigating POI Ambit2

Když jste v klidu nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky zobrazují směr k POI (nebo k bodu waypoint, jde-li o navigaci po trase) na základě azimutu.

navigating POI stationary Ambit2

Když se pohybujete (> 4 km/h), hodinky zobrazují směr k POI (nebo k bodu waypoint, jde-li o navigaci po trase) na základě GPS.

Směr k cíli či azimut je zobrazen jako prázdný trojúhelník. Směr pohybu či postupu je indikován dvojicí čárek v horní části displeje. Když se tyto dvě čárky překrývají s trojúhelníkem, postupujete správným směrem.

navigating POI moving Ambit2

Odstranění místa zájmu (POI)

Postup odstranění POI:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku navigation (navigace) a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku POIs (Points of interest) (POI – Místa zájmu) a otevřete ji stisknutím Next.
  Hodinky zobrazí počet uložených POI a volné místo, které je k dispozici pro nová místa zájmu.
 4. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock přejděte k místu zájmu, které chcete odstranit, a zvolte je stisknutím Next.
 5. Tlačítkem Start Stop přejděte k položce Delete (Odstranit). Zvolte ji tlačítkem Next.
 6. Potvrďte stisknutím Start Stop.

deleting POI

POZNÁMKA:

Pokud odstraníte místo zájmu (POI) na webu Movescount a hodinky Suunto Ambit2 S synchronizujete, místo zájmu bude odstraněno z přístroje, ale na webu Movescount pouze deaktivováno.

Table of Content