Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Párování zařízení POD / hrudního pásu

Spárujte přístroj Suunto Ambit2 S s doplňkovými Suunto PODy (Bike POD, Power POD, hrudní pás, Foot POD nebo Cadence POD) a ANT+ PODy, abyste při cvičení získali dodatečné informace o rychlosti, vzdálenosti výkonu a tempu. Seznam kompatibilních výrobků vyhovujících standardu ANT+ najdete na www.thisisant.com/directory.

Můžete spárovat až šest PODů současně:

 • tři Bike PODy (v jednu chvíli je možné používat pouze jeden Bike POD)
 • jeden Cadence POD
 • jeden Foot POD
 • jeden Power POD

Spárujete-li více PODů, přístroj Suunto Ambit2 S si zapamatuje pouze nejnověji spárovaný od každého typu PODu.

Hrudní pás nebo zařízení POD obsažené v balení hodinek Suunto Ambit2 S je již spárováno. Párování je vyžadováno pouze v případě, že chcete s přístrojem používat nový hrudní pás nebo POD.

Postup párování zařízení POD / hrudního pásu:

 1. Aktivujte zařízení POD / hrudní pás:
 2. Bike POD: otočte pneumatikou s nainstalovaným Bike PODem.
 3. Power POD: otočte klikou nebo pneumatikou s nainstalovaným Bike PODem.
 4. Hrudní pás: navlhčete kontaktní plochy a nasaďte si hrudní pás.
 5. Cadence POD: otočte pedálem kola s nainstalovaným Cadence PODem.
 6. Foot POD: nakloňte Foot POD o 90 stupňů.
 7. Otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
 8. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Pair (Párování) a otevřete ji stisknutím Next.
 9. Tlačítky Start Stop a Light Lock procházejte příslušenstvím Bike POD, Power POD, hrudní pás, Foot POD a Cadence POD.
 10. Stisknutím Next zvolte zařízení POD nebo hrudní pás a zahajte párování.
 11. Držte přístroj Suunto Ambit2 S v blízkosti PODu/pásu (méně než 30 cm) a počkejte, dokud přístroj neoznámí, že byl POD/pás spárován. Pokud párování selže, stiskněte Start Stop pro opakování nebo Light Lock pro návrat do nastavení párování.

pairing pod Ambit2

POZNÁMKA:

S přístrojem Suunto Ambit2 S můžete spárovat různé typy PODů. Další informace, viz uživatelskou příručku k Power PODu.

TIP:

Hrudní pás lze aktivovat též navlhčením a stisknutím obou kontaktních ploch elektrod.

Řešení problémů: Párování hrudního pásu se nepodařilo.

Pokud se párování hrudního pásu nepodaří, vyzkoušejte následující postup:

 • Zkontrolujte, zda je pás připojen k modulu.
 • Ověřte, že máte hrudní pás správně nasazen (viz Nasazení hrudního pásu).
 • Ověřte, že jsou plochy kontaktů elektrod hrudního pásu navlhčené.

Další informace o párování PODů, viz uživatelská příručka k PODu.

Table of Content