Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Kalibrování power PODů a sklonu

Pokud Suunto Ambit2 S najde POD, automaticky váš power POD kalibruje. Power POD můžete kalibrovat i manuálně kdykoli v průběhu cvičení.

Postup manuálního kalibrování power PODu:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Přestaňte šlapat do pedálů a zvedněte nohy z pedálů.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Calibrate Power POD (Kalibrovat power POD) a zvolte ji stisknutím Next.

bike power POD calibration

Suunto Ambit2 S začne kalibrovat POD a oznámí, zda byla kalibrace úspěšná nebo ne. Ve spodním řádku je zobrazena aktuální frekvence použitá s power PODem. Předchozí frekvence je zobrazena v závorkách.

calibration ongoing Ambit2

Má-li váš power POD funkci automatického nulování, můžete ji vypnout/zapnout prostřednictvím přístroje Suunto Ambit2 S.

Postup zapnutí / vypnutí automatického nulování:

 1. Po dokončení kalibrace stiskněte Start Stop.
 2. Tlačítkem Light Lock nastavte funkci automatického nulování do stavu On/Off (Zap./vyp.) a potvrďte ji tlačítkem Next.
 3. Počkejte na dokončení nastavení.
 4. Pokud se nastavení nezdaří nebo došlo ke ztrátě power PODu, opakujte postup.

set auto zero

U power PODů používajících Crank Torque Frequency (CTF) můžete nastavit sklon.

Postup kalibrování sklonu:

 1. Po dokončení kalibrace power PODu stiskněte Start Stop.
 2. Tlačítkem Light Lock nastavte správnou hodnotu podle příručky power PODu a potvrďte i stisknutím tlačítka Next.
 3. Počkejte na dokončení nastavení.
 4. Pokud se nastavení nezdaří nebo došlo ke ztrátě power PODu, opakujte postup.

calibrate slope

Table of Content