Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Použití zařízení Food POD

Pokud používáte zařízení Foot POD, automaticky se v krátkých intervalech během cvičení kalibruje podle GPS. Zařízení Foot POD však vždy funguje jako zdroj údajů o rychlosti a vzdálenosti, když je spárováno a aktivní pro daný sportovní režim.

Automatická kalibrace zařízení Foot POD je ve výchozím nastavení zapnutá. Je možné ji vypnout v menu možnosti pro daný sportovní režim v položce Activate (Aktivovat), pokud je zařízení Foot POD spárováno a používá se pro zvolený sportovní režim.

POZNÁMKA:

Foot POD označuje jak Suunto Foot POD Mini, tak jiná zařízení Foot POD odpovídající standardům ANT+.

Ruční kalibrací zařízení Foot POD můžete dosáhnout ještě přesnějších údajů o rychlosti a vzdálenosti. Kalibraci proveďte na přesně změřené vzdálenosti, například na 400metrové běžecké dráze.

Postup kalibrace zařízení Foot POD s hodinkami Suunto Ambit2 S:

  1. Připevněte zařízení Foot POD na botu. Další informace naleznete v návodu k zařízení Foot POD, které používáte.
  2. V menu start vyberte sportovní režim, například Running (Běh).
  3. Rozeběhněte se svým obvyklým tempem. Při protnutí startovní čáry stiskněte Start Stop pro zahájení záznamu.
  4. Běžte na vzdálenost 800–1000 metrů svým obvyklým tempem (například dva okruhy na 400metrové dráze).
  5. Po proběhnutí cílem přerušte zaznamenávání stisknutím Start Stop.
  6. Stisknutím Back Lap zastavíte zaznamenávání. Po zastavení cvičení uložte protokol stisknutím Start Stop. Pokud protokol nechcete uložit, stiskněte Light Lock. Tlačítkem Next procházejte zobrazeními souhrnu, dokud nedojdete k naměřené vzdálenosti. Tlačítky Start Stop a Light Lock upravte vzdálenost zobrazenou na displeji na skutečně uběhnutou hodnotu. Volbu potvrďte zvolením Next.
  7. Kalibraci zařízení POD potvrďte stisknutím Start Stop. Vaše zařízení Foot POD je nyní kalibrováno.
POZNÁMKA:

Pokud nebylo připojení k zařízení Foot POD v průběhu kalibrace stabilní, nebudete mít možnost vzdálenost v souhrnu vzdálenosti upravit. Zajistěte, aby bylo zařízení Foot POD připevněno správně podle pokynů a zkuste to znovu.

Pokud běháte bez zařízení Foot POD, můžete získat údaje o kadenci ze zápěstí. Kadence běhu měřená ze zápěstí se používá spolu s technologií FusedSpeed a je vždy zapnutá pro specifické sportovní režimy, například pro běh, terénní běh, běžecký pás, orientační běh a atletiku.

Pokud je na začátku cvičení zjištěna přítomnost zařízení Foot POD, je kadence běhu měřená na zápěstí přepisována kadencí podle zařízení Foot POD.

Table of Content