Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Kalibrování kompasu

Režim Kompas vás vyzve před použitím kompasu k jeho kalibrování. Pokud jste již kompas kalibrovali a chcete jej kalibrovat znovu, můžete otevřít možnost kalibrace v menu možností.

Postup kalibrování kompasu:

  1. Otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku general (obecné) a otevřete ji stisknutím Next.
  3. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a otevřete ji stisknutím Next.
  4. Stisknutím Next zvolte Calibration (Kalibrace).
  5. Otáčejte hodinkami a naklánějte je různými směry. Až se ozve pípnutí, znamená to, že je kalibrace dokončena.

calibrating compass Ambit2

Proběhla-li kalibrace úspěšně, zobrazí se text Calibration successful (Kalibrace úspěšná). Nebyla-li kalibrace úspěšná, zobrazí se text Calibration failed (Kalibrace selhala). Chcete-li kalibraci zopakovat, stiskněte Start Stop.

Table of Content