Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Změna nastavení času

Postup otevření nastavení času:

 1. Menu možností otevřete přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next otevřete položku general (obecné).
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Time/date (Čas/datum) a otevřete ji stisknutím Next.

time settings

Nastavení času

V režimu displeje Time (Čas) je aktuální čas zobrazen ve středním řádku.

Postup nastavení času:

 1. V menu možností otevřete položku general (obecné), potom Time/date (Čas/datum) a Time (Čas).
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock změňte hodnoty hodin a minut. Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo přidržte tlačítko Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting time Ambit2

Nastavení data

V režimu displeje Time (Čas) je aktuální datum zobrazeno v horním řádku.

Postup nastavení data:

 1. V menu možností otevřete položku general (obecné), potom Time/date (Čas/datum) a Date (Datum).
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock změňte rok, měsíc a den. Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo přidržte tlačítko Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting date

Nastavení duálního času

Duální čas umožňuje udržovat přehled o aktuálním čase v druhém časovém pásmu, například při cestování. V režimu displeje Time (Čas) je duální čas zobrazen ve spodním řádku a můžete jej otevřít stisknutím View.

Postup nastavení duálního času:

 1. V menu možností otevřete položku general (obecné), potom Time/date (Čas/datum) a Dual time (Duální čas).
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock změňte hodnoty hodin a minut. Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo přidržte tlačítko Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting dual time

Nastavení budíku

Hodinky Suunto Ambit2 S můžete používat jako budík.

Postup přístupu k budíku a nastavení buzení:

 1. V menu možností otevřete položku General (Obecné), potom Time/date (Čas/datum) a Alarm (Budík).
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock zapněte nebo vypněte budík. Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Tlačítky Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minuty. Potvrďte tlačítkem Next.
 4. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo přidržte tlačítko Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting alarm Ambit2

Je-li budík zapnutý, zobrazí se ve většině displejů symbol budíku.

Začne-li budík vyzvánět, můžete:

 • Stisknutím Light Lock zvolte Snooze (Odložit). Buzení se zastaví a obnoví se každých 5 minut, dokud jej nevypnete. Budík můžete odložit až 12krát, v součtu až o 1 hodinu.
 • Stisknutím Start Stop zvolte Stop. Buzení se zastaví a znovu se spustí příští den ve stejnou dobu, až do té doby, kdy v nastaveních budík nevypnete.

alarm snooze Ambit2

POZNÁMKA:

Je-li aktivováno odložené buzení, v režimu TIME (ČAS) bliká symbol budíku.

Table of Content