Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

V průběhu cvičení

Hodinky Suunto Ambit2 S poskytují v průběhu cvičení doplňkové informace. Tyto doplňkové informace se liší v závislosti na zvoleném sportovním režimu, viz Sportovní režimy. Více informací získáte, pokud při cvičení použijete hrudní pás a GPS.

V hodinkách Suunto Ambit2 S můžete definovat, jaké informace chcete na displeji zobrazit. Další informace o přizpůsobení displejů uvádí Vlastní sportovní režimy.

Zde jsou některé nápady, jak hodinky v průběhu cvičení používat:

 • Stisknutím Next zobrazíte další displeje.
 • Stisknutím View zobrazíte další zobrazení.
 • Chcete-li zabránit nechtěnému zastavení záznamu cvičení nebo vytvoření mezičasů, zamkněte tlačítka podržením stisknutého Light Lock.
 • Stisknutím Start Stop zaznamenávání přerušíte. Přerušení bude v protokolu označeno jako značka mezičasu. Pro obnovení záznamu znovu stiskněte Start Stop.

Zaznamenávání dráhy

V závislosti na zvoleném sportovním režimu hodinky Suunto Ambit2 S umožňují v průběhu cvičení zaznamenávat různé informace.

Pokud při zaznamenávání protokolu používáte GPS, hodinky Suunto Ambit2 S zaznamenají rovněž vaši dráhu, kterou pak můžete zobrazit na webu Movescount. Při zaznamenávání dráhy je v horní části displeje zobrazena ikona zaznamenávání a ikona GPS.

Vytváření kol

V průběhu cvičení můžete vytvářet kola buď manuálně nebo automaticky nastavením intervalu automatických kol na webu Movescount. Když nastavíte automatické vytváření kol, hodinky Suunto Ambit2 S zaznamenávají kola na základě vzdálenosti specifikované na webu Movescount.

Chcete-li vytvářet kola manuálně, stiskněte při cvičení tlačítko Back Lap.

Hodinky Suunto Ambit2 S zobrazí tyto informace:

 • horní řádek: mezičas (doba od začátku záznamu)
 • střední řádek: číslo kola
 • dolní řádek: čas kola

laps Ambit2

POZNÁMKA:

Souhrn cvičení zobrazuje nejméně jedno kolo, což je vaše cvičení od začátku do konce. Kola vytvořená v průběhu cvičení jsou zobrazena jako dodatečná kola.

Záznam nadmořské výšky

Hodinky Suunto Ambit2 S ukládají všechny změny nadmořské výšky mezi začátkem a koncem záznamu. Pokud provádíte aktivitu, při které se mění nadmořská výška, můžete zaznamenávat změny nadmořské výšky a později si uložené informace prohlédnout.

Postup záznamu nadmořské výšky:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Stisknutím Next zvolte položku Exercise (Cvičení).
 3. Tlačítky Start Stop a Light Lock procházejte sportovními režimy a tlačítkem Next vyberte vhodný režim.
 4. Počkejte, dokud hodinky neoznámí nalezení signálu hrudního pásu/GPS, nebo stisknutím Start Stop zvolte Later (Později). Hodinky pokračují ve vyhledávání signálu z hrudního pásu/GPS. Stisknutím Start Stop zahájíte záznam.

recording altitude

POZNÁMKA:

Hodinky Suunto Ambit2 S používají pro měření nadmořské výšky GPS.

Používání kompasu v průběhu cvičení

V průběhu cvičení můžete aktivovat kompas a přidat jej do vlastního sportovního režimu.

Postup používání kompasu v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovat) a zvolte ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a zvolte ji stisknutím Next.
 4. Kompas se zobrazí jako poslední displej vlastního sportovního režimu.

using compass during exercise Ambit2

Chcete-li kompas deaktivovat, vraťte se v menu možností zpět k položce Activate (Aktivovat) a zvolte možnost End compass (Ukončit kompas).

Použití intervalového měřiče

Na webu Movescount můžete intervalový měřič přidat do každého vlastního sportovního režimu. Chcete-li přidat intervalový měřič do sportovního režimu, zvolte sportovní režim a otevřete Advanced settings (Pokročilá nastavení). Při příštím připojení hodinek Suunto Ambit2 S k účtu Movescount bude intervalový měřič synchronizován do hodinek.

V intervalovém měřiči můžete specifikovat následující informace:

 • typy intervalů (vysoký a nízký interval)
 • trvání nebo vzdálenost pro oba typy intervalů
 • počet opakování intervalů
POZNÁMKA:

Nenastavíte-li počet opakování intervalů na webu Movescount, bude intervalový měřič pokračovat, dokud se nezopakuje 99krát.

Postup aktivace/deaktivace intervalového měřiče:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku activate (aktivovat) a zvolte ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Interval a zvolte ji stisknutím Next.
 4. Stisknutím Start Stop nebo Light Lock nastavte intervalový měřič na On/Off (Zapnuto/Vypnuto) a potvrďte stav stisknutím Next. Když je aktivován intervalový měřič, zobrazuje se v horní části displeje ikona intervalu.

using interval timer

Navigování v průběhu cvičení

Pokud chcete běžet určitou trasu nebo k místu zájmu (POI), můžete vybrat příslušný výchozí sportovní režim (běh trasy, běh k POI) z menu Exercise (Cvičení) a můžete okamžitě začít s navigací.

Můžete navigovat po trase nebo k místu zájmu během cvičení i v jiných sportovních režimech, které mají aktivované GPS.

Postup navigování v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu s aktivovaným GPS otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next zvolte navigation (navigace).
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku POIs (Points of interest) (POI – Místa zájmu) nebo Routes (Trasy) a otevřete ji stisknutím Next.
  Vodítka navigace se zobrazí jako poslední displej zvoleného sportovního režimu.

navigating during exercise Ambit2

Chcete-li navigaci deaktivovat, vraťte se v menu možností zpět na položku Navigation (Navigace) a zvolte End navigation (Ukončit navigaci).

Hledání cesty zpět při cvičení

Pokud používáte GPS, hodinky Suunto Ambit2 S automaticky uloží počáteční místo vašeho cvičení. V průběhu cvičení vás hodinky Suunto Ambit2 S dovedou zpět k počátečnímu místu (nebo na místo, kde bylo naposledy provedeno zjištění GPS) díky funkci Find back (Cesta zpět).

Postup vyhledání cesty zpět na počáteční místo při cvičení:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next zvolte navigation (navigace).
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Find back (Cesta zpět) a zvolte ji stisknutím Next. Vodítka navigace se zobrazí jako poslední displej zvoleného sportovního režimu.

finding back

Používání funkce návrat zpět

Pomocí funkce Track back (Návrat zpět) se můžete během cvičení z kteréhokoli místa vrátit po trase na začátek. Hodinky Suunto Ambit2 S vytváří dočasné body waypoint, kterými vás provedou zpět na počáteční místo.

Postup vyhledání návratové trasy v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next zvolte Navigation (Navigace).
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Track back (Návrat zpět) a zvolte ji stisknutím Next.

using track back

Nyní můžete používat navigaci zpět stejným způsobem, jako při běžné navigaci po trase. Další informace o navigaci uvádí V průběhu navigace.

Funkci Track back (Návrat zpět) lze rovněž použít ze záznamníku u cvičení, která obsahují GPS data. Postupujte způsobem, který uvádí Navigování po trase. Vyhledejte položku Logbook (Záznamník) místo Routes (Trasy) a vyberte záznam pro zahájení navigace.

Automatické přerušení

Funkce Automatické přerušení způsobí přerušení záznamu cvičení, pokud je vaše rychlost menší než 2 km/h. Zvýší-li se rychlost na více než 3 km/h, zaznamenávání automaticky pokračuje.

Na webu Movescount můžete nastavit zapnutí/vypnutí automatického přerušení pro jednotlivé sportovní režimy. Případně můžete aktivovat automatické přerušení v průběhu cvičení.

Postup zapnutí/vypnutí automatického přerušení v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovat) a zvolte ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Autopause (Automatické přerušení) a zvolte ji stisknutím Next.
 4. Stisknutím Start Stop nebo Light Lock nastavte funkci na On/Off (Zapnuto/Vypnuto) a potvrďte hodnotu stisknutím Next.

autopause Ambit2

icon-accessories-and-spare-partsactivity_tracker_largeadaptive_training_guidance_largealtimeter_largebarometer_largecaution-iconcompass_largeicon-connect-and-update-your-watchconnectivity_largecustomize-iconicon-dealer-locatorextra_long_battery_life_largefaq_icon_largefitness_level_largefits_most_wrist_sizes_largefused_track_largegps_navigation_largegps_via_phone_largeguides_icon_largeheart_rate_training_zones_largeicon-how-to-use-videoshunt_and_fish_largeintelligent_battery_technology_largelong_battery_life_largeicon-newsletternote-iconicon-online-service-requestoutdoo_functions_largeover_80_sport_modes_largeicon-product-registrationProduct_registration_icon_largerepair_icon_largerepair-serviceroute_navigation_largesapphire_glass_icon_largeicon-service-locatorsleep_largeicon-software-updatesstress_largeicon-supporticon-suunto-movescounttested_tough_largetip-icontouch_screen_largetraining_plans_largeicon-training-worldicon-tutorial-tuesdaysuser-guideicon-user-guide-topicvibration_largevideos_icon_largewarning-iconicon-warranty-informationwater_resistant_100m_largewater_resistant_30m_largewater_resistant_50m_largeicon-webshop-faqwireless_sync_largewrist_based_heart_rate_large