Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

V průběhu cvičení

Hodinky Suunto Ambit2 S poskytují v průběhu cvičení doplňkové informace. Tyto doplňkové informace se liší v závislosti na zvoleném sportovním režimu, viz Sportovní režimy. Více informací získáte, pokud při cvičení použijete hrudní pás a GPS.

V hodinkách Suunto Ambit2 S můžete definovat, jaké informace chcete na displeji zobrazit. Další informace o přizpůsobení displejů uvádí Vlastní sportovní režimy.

Zde jsou některé nápady, jak hodinky v průběhu cvičení používat:

 • Stisknutím Next zobrazíte další displeje.
 • Stisknutím View zobrazíte další zobrazení.
 • Chcete-li zabránit nechtěnému zastavení záznamu cvičení nebo vytvoření mezičasů, zamkněte tlačítka podržením stisknutého Light Lock.
 • Stisknutím Start Stop zaznamenávání přerušíte. Přerušení bude v protokolu označeno jako značka mezičasu. Pro obnovení záznamu znovu stiskněte Start Stop.

Zaznamenávání dráhy

V závislosti na zvoleném sportovním režimu hodinky Suunto Ambit2 S umožňují v průběhu cvičení zaznamenávat různé informace.

Pokud při zaznamenávání protokolu používáte GPS, hodinky Suunto Ambit2 S zaznamenají rovněž vaši dráhu, kterou pak můžete zobrazit na webu Suunto app. Při zaznamenávání dráhy je v horní části displeje zobrazena ikona zaznamenávání a ikona GPS.

Vytváření kol

V průběhu cvičení můžete vytvářet kola buď manuálně nebo automaticky nastavením intervalu automatických kol na webu Movescount. Když nastavíte automatické vytváření kol, hodinky Suunto Ambit2 S zaznamenávají kola na základě vzdálenosti specifikované na webu Movescount.

Chcete-li vytvářet kola manuálně, stiskněte při cvičení tlačítko Back Lap.

Hodinky Suunto Ambit2 S zobrazí tyto informace:

 • horní řádek: mezičas (doba od začátku záznamu)
 • střední řádek: číslo kola
 • dolní řádek: čas kola

laps Ambit2

POZNÁMKA:

Souhrn cvičení zobrazuje nejméně jedno kolo, což je vaše cvičení od začátku do konce. Kola vytvořená v průběhu cvičení jsou zobrazena jako dodatečná kola.

Záznam nadmořské výšky

Hodinky Suunto Ambit2 S ukládají všechny změny nadmořské výšky mezi začátkem a koncem záznamu. Pokud provádíte aktivitu, při které se mění nadmořská výška, můžete zaznamenávat změny nadmořské výšky a později si uložené informace prohlédnout.

Postup záznamu nadmořské výšky:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Stisknutím Next zvolte položku Exercise (Cvičení).
 3. Tlačítky Start Stop a Light Lock procházejte sportovními režimy a tlačítkem Next vyberte vhodný režim.
 4. Počkejte, dokud hodinky neoznámí nalezení signálu hrudního pásu/GPS, nebo stisknutím Start Stop zvolte Later (Později). Hodinky pokračují ve vyhledávání signálu z hrudního pásu/GPS. Stisknutím Start Stop zahájíte záznam.

recording altitude

POZNÁMKA:

Hodinky Suunto Ambit2 S používají pro měření nadmořské výšky GPS.

Používání kompasu v průběhu cvičení

V průběhu cvičení můžete aktivovat kompas a přidat jej do vlastního sportovního režimu.

Postup používání kompasu v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovat) a zvolte ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a zvolte ji stisknutím Next.
 4. Kompas se zobrazí jako poslední displej vlastního sportovního režimu.

using compass during exercise Ambit2

Chcete-li kompas deaktivovat, vraťte se v menu možností zpět k položce Activate (Aktivovat) a zvolte možnost End compass (Ukončit kompas).

Použití intervalového měřiče

Na webu Movescount můžete intervalový měřič přidat do každého vlastního sportovního režimu. Chcete-li přidat intervalový měřič do sportovního režimu, zvolte sportovní režim a otevřete Advanced settings (Pokročilá nastavení). Při příštím připojení hodinek Suunto Ambit2 S k účtu Movescount bude intervalový měřič synchronizován do hodinek.

V intervalovém měřiči můžete specifikovat následující informace:

 • typy intervalů (vysoký a nízký interval)
 • trvání nebo vzdálenost pro oba typy intervalů
 • počet opakování intervalů
POZNÁMKA:

Nenastavíte-li počet opakování intervalů na webu Movescount, bude intervalový měřič pokračovat, dokud se nezopakuje 99krát.

Postup aktivace/deaktivace intervalového měřiče:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku activate (aktivovat) a zvolte ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Interval a zvolte ji stisknutím Next.
 4. Stisknutím Start Stop nebo Light Lock nastavte intervalový měřič na On/Off (Zapnuto/Vypnuto) a potvrďte stav stisknutím Next. Když je aktivován intervalový měřič, zobrazuje se v horní části displeje ikona intervalu.

using interval timer

Navigování v průběhu cvičení

Pokud chcete běžet určitou trasu nebo k místu zájmu (POI), můžete vybrat příslušný výchozí sportovní režim (běh trasy, běh k POI) z menu Exercise (Cvičení) a můžete okamžitě začít s navigací.

Můžete navigovat po trase nebo k místu zájmu během cvičení i v jiných sportovních režimech, které mají aktivované GPS.

Postup navigování v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu s aktivovaným GPS otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next zvolte navigation (navigace).
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku POIs (Points of interest) (POI – Místa zájmu) nebo Routes (Trasy) a otevřete ji stisknutím Next.
  Vodítka navigace se zobrazí jako poslední displej zvoleného sportovního režimu.

navigating during exercise Ambit2

Chcete-li navigaci deaktivovat, vraťte se v menu možností zpět na položku Navigation (Navigace) a zvolte End navigation (Ukončit navigaci).

Hledání cesty zpět při cvičení

Pokud používáte GPS, hodinky Suunto Ambit2 S automaticky uloží počáteční místo vašeho cvičení. V průběhu cvičení vás hodinky Suunto Ambit2 S dovedou zpět k počátečnímu místu (nebo na místo, kde bylo naposledy provedeno zjištění GPS) díky funkci Find back (Cesta zpět).

Postup vyhledání cesty zpět na počáteční místo při cvičení:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next zvolte navigation (navigace).
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Find back (Cesta zpět) a zvolte ji stisknutím Next. Vodítka navigace se zobrazí jako poslední displej zvoleného sportovního režimu.

finding back

Používání funkce návrat zpět

Pomocí funkce Track back (Návrat zpět) se můžete během cvičení z kteréhokoli místa vrátit po trase na začátek. Hodinky Suunto Ambit2 S vytváří dočasné body waypoint, kterými vás provedou zpět na počáteční místo.

Postup vyhledání návratové trasy v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next zvolte Navigation (Navigace).
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Track back (Návrat zpět) a zvolte ji stisknutím Next.

using track back

Nyní můžete používat navigaci zpět stejným způsobem, jako při běžné navigaci po trase. Další informace o navigaci uvádí V průběhu navigace.

Funkci Track back (Návrat zpět) lze rovněž použít ze záznamníku u cvičení, která obsahují GPS data. Postupujte způsobem, který uvádí Navigování po trase. Vyhledejte položku Logbook (Záznamník) místo Routes (Trasy) a vyberte záznam pro zahájení navigace.

Automatické přerušení

Funkce Automatické přerušení způsobí přerušení záznamu cvičení, pokud je vaše rychlost menší než 2 km/h. Zvýší-li se rychlost na více než 3 km/h, zaznamenávání automaticky pokračuje.

Na webu Movescount můžete nastavit zapnutí/vypnutí automatického přerušení pro jednotlivé sportovní režimy. Případně můžete aktivovat automatické přerušení v průběhu cvičení.

Postup zapnutí/vypnutí automatického přerušení v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovat) a zvolte ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Autopause (Automatické přerušení) a zvolte ji stisknutím Next.
 4. Stisknutím Start Stop nebo Light Lock nastavte funkci na On/Off (Zapnuto/Vypnuto) a potvrďte hodnotu stisknutím Next.

autopause Ambit2

Table of Content