Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Používání tlačítek

Hodinky Suunto Ambit2 S mají pět tlačítek, jejichž prostřednictvím máte přístup ke všem funkcím.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • otevření menu start,
 • přerušení nebo obnovení cvičení nebo časovače,
 • přidržením tlačítka se zastaví a uloží cvičení,
 • zvýšení hodnoty nebo přechod v nastavení nahoru.

Next:

 • přepínání mezi displeji,
 • přidržením tlačítka se otevře/ukončí menu možností,
 • přidržením tlačítka ve sportovních režimech se otevře/ukončí menu možností,
 • potvrzení nastavení.

Light Lock:

 • aktivace podsvícení,
 • přidržením tlačítka se zamknou nebo odemknou tlačítka,
 • snížení hodnoty nebo přechod v nastavení dolů.

View:

 • změna zobrazení v režimu time (čas) a v průběhu cvičení,
 • přidržením se přepíná mezi světlým a tmavým displejem,
 • přidržením se otevírají kontextové zkratky (viz níže).

Back Lap:

 • návrat na předchozí krok,
 • přidání kola v průběhu cvičení.
TIP:

Při změnách hodnot můžete zvýšit rychlost přidržením tlačítka Start Stop nebo Light Lock tak dlouho, dokud se hodnoty nezačnou pohybovat rychleji.

Definování zkratek

Ve výchozím nastavení přidržením tlačítka View v režimu Čas přepínáte mezi světlým a tmavým displejem. Účinek tohoto tlačítka můžete změnit na otevření konkrétního menu.

Definování zkratky:

 1. Otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Vyhledejte položku menu, k níž chcete vytvořit zkratku.
 3. Přidržením tlačítka View vytvoříte zkratku.
POZNÁMKA:

Zkratky není možné vytvářet ke všem možným položkám menu, například k jednotlivým záznamům.

V ostatních režimech se přidržením tlačítka View otevřou předdefinované zkratky. Když je například aktivní kompas, dostanete se přidržením tlačítka View do nastavení kompasu.

Table of Content