Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.5

Čas

Časový displej na hodinkách Suunto Ambit3 Peak ukazuje následující informace:

 • horní řádek: datum
 • střední řádek: čas
 • dolní řádek: lze měnit tlačítkem View tak, že zobrazí další informace, například den v týdnu, duální čas, denní počet kroků či úroveň nabití baterie.

time display

Postup otevření nastavení času:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 2. Stisknutím tlačítka Next otevřete general.
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Time/date a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.

V menu Time/date můžete nastavovat následující položky:

 • Čas
 • Datum
 • GPS časomíra
 • Duální čas
 • Alarm

Postup změny nastavení času:

 1. V menu Time/date přejděte tlačítkem Start Stop nebo Light Lock na požadované nastavení, výběr proveďte tlačítkem Next.
 2. Hodnoty změňte tlačítkem Start Stop a Light Lock, k uložení slouží tlačítko Next.
 3. Stiskem tlačítka Back Lap se vrátíte do předchozího menu nebo přidržením tlačítka Next menu opustíte.

setting time Ambit3

Budík

Hodinky Suunto Ambit3 Peak můžete používat jako budík.

Postup přístupu k budíku a nastavení buzení:

 1. V menu možností otevřete položku General (Obecné), potom Time/date (Čas/datum) a Alarm (Budík).
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock zapněte nebo vypněte budík.Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Tlačítky Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minuty.Potvrďte tlačítkem Next.
 4. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo podržte stisknuté Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting alarm Ambit3

Je-li budík zapnutý, zobrazí se ve většině displejů symbol budíku.

Začne-li budík vyzvánět, můžete:

 • Stisknutím Light Lock zvolte Snooze (Odložit).Buzení se zastaví a obnoví se každých pět minut, dokud jej nevypnete.Budík můžete odložit až 12krát, v součtu až o hodinu.
 • Stisknutím Start Stop zvolte možnost Stop (Stop).Buzení se zastaví a znovu se spustí příští den ve stejnou dobu, až do té doby, kdy v nastaveních budík nevypnete.

alarm snooze Ambit3

POZNÁMKA:

Je-li aktivováno odložené buzení, na displeji Čas bliká symbol budíku.

Synchronizace času

Čas v hodinkách Suunto Ambit3 Peak můžete aktualizovat pomocí mobilního telefonu, počítače (Suuntolink) nebo podle času GPS.

Při připojení hodinek k počítači pomocí kabelu USB provede aplikace Suuntolink ve výchozím nastavení aktualizaci času a data podle hodin počítače.

GPS časomíra

GPS časomíra opravuje odchylku mezi hodinkami Suunto Ambit3 Peak a časem dle GPS. GPS časomíra opravuje čas automaticky jednou denně nebo po manuálním nastavení času. Opravuje se i duální čas.

POZNÁMKA:

GPS časomíra opravuje minuty a sekundy, ale ne hodiny.

POZNÁMKA:

GPS časomíra opravuje čas přesně, pokud se odlišuje o méně než 7,5 minuty. Pokud je odchylka času větší, GPS časomíra ji opraví na nejbližších 15 minut.

GPS časomíra je aktivována automaticky. Postup jejího deaktivování:

 1. V menu možností otevřete položku General, poté Time/date a GPS timekeeping.
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock zapněte nebo GPS časomíru. Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Stiskem tlačítka Back Lap se vrátíte k nastavení nebo přidržením tlačítka Next menu opustíte.

Table of Content