Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.5

Automatické přerušení

Funkce Autopause (Automatické přerušení) způsobí přerušení záznamu cvičení, pokud je vaše rychlost menší než 2 km/h (1,2 mph).Zvýší-li se rychlost na více než 3 km/h (1,9 mph), zaznamenávání automaticky pokračuje.

Funkci Autopause (Automatické přerušení) můžete zapínat nebo vypínat pro jednotlivé sportovní režimy na webu Movescount v pokročilých nastaveních pro sportovní režim.

Funkci Autopause (Automatické vypnutí) můžete také zapnout či vypnout v průběhu cvičení, aniž by byla změněna nastavení provedená na webu Movescount.

Postup zapnutí/vypnutí funkce Autopause (Automatické přerušení) v průběhu cvičení:

  1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovat) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Autopause (Automatické přerušení) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  4. Tlačítky Start Stop nebo Light Lock můžete nastavení přepínat.
  5. Menu opustíte přidržením tlačítka Next.

Table of Content