FusedAlti

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.4

FusedAlti

FusedAltiTM poskytuje hodnoty nadmořské výšky, které jsou kombinací GPS a barometrického měření nadmořské výšky.Ve výsledně zobrazené hodnotě nadmořské výšky minimalizuje efekt dočasných a skokových chyb.

POZNÁMKA:

Standardně je nadmořská výška při cvičeních využívajících GPS nebo při navigaci měřena pomocí FusedAlti.Je-li GPS vypnuté, je nadmořská výška měřena snímačem barometrického tlaku.

Nechcete-li měřit nadmořskou výšku pomocí funkce FusedAlti, můžete ji vypnout v menu možností.

Postup vypnutí funkce FusedAlti:

  1. Podržením stisknutého tlačítka Next otevřete menu možností.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Alti-baro (Alti-baro) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
  3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku FusedAlti (FusedAlti) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  4. Tlačítky Start Stop nebo Light Lock nastavte FusedAlti do stavu Off (Vypnuto) a potvrďte tlačítkem Next.

Je-li přístroj v režimu čas, můžete s FusedAlti hledat novou referenci pro barometricky měřenou nadmořskou výšku.Tím se na maximálně 15 minut aktivuje GPS.

Postup hledání nové reference pro barometricky měřenou nadmořskou výšku s FusedAlti:

  1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Alti-baro (Alti-baro) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Reference (Reference) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
  4. Tlačítkem Start Stop vyberte položku FusedAlti (FusedAlti) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next. GPS je zapnuto a přístroj začíná počítat nadmořskou výšku podle FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit3 Peak

POZNÁMKA:

V dobrých podmínkách trvá aktivace FusedAlti 4–12 minut.V této době přístroj Suunto Ambit3 Peak zobrazuje barometrickou nadmořskou výšku a u hodnoty nadmořské výšky je zobrazen znak ~, který indikuje, že zobrazená hodnota nemusí být přesná.