Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.5

Indikátory počasí

Kromě grafu barometru (viz Používání profilu Barometer (Barometr)) mají hodinky Suunto Ambit3 Peak dva indikátory počasí:indikátor tendence počasí a upozornění na bouři.

Indikátor tendence počasí se zobrazuje jako zobrazení u časového displeje a poskytuje možnost rychlé kontroly nastávajících změn počasí.

weather trend Ambit3 Peak

Indikátor tendence počasí se skládá ze dvou linek tvořících šipku.Každá linka představuje tříhodinové období.Změna tlaku vzduchu překračující 2 hPa (0,59 inHg) v průběhu tří hodin vede ke změně směru šipky.Například:

weather trend droppingprudký pokles tlaku během posledních šesti hodin
weather trend steady risingtlak byl stálý, ale během posledních tří hodin výrazně vzrostl
weather trend rising droppingtlak výrazně rostl, ale během posledních tří hodin výrazně poklesl

Upozornění na bouři

Výrazný pokles tlaku vzduchu obvykle znamená, že se blíží bouře a je třeba vyhledat přístřešek.Když je aktivní funkce upozornění na bouři, hodinky Suunto Ambit3 Peak upozorní zvukovým signálem a blikajícím symbolem bouře, pokud tlak během tříhodinového intervalu poklesne o 4 hPa (0,12 inHg) či více.

POZNÁMKA:

Upozornění na bouři nefunguje, pokud máte aktivovaný profil výškoměr.Viz Vybrání vhodného profilu pro prováděnou aktivitu.

Postup aktivace funkce Storm alarm (Upozornění na bouři):

  1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Alti-baro (Alti-baro) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
  3. Stisknutím tlačítka Next zvolte Storm alarm (Upozornění na bouři).
  4. Pomocí tlačítek Start Stop nebo Light Lock můžete upozornění na bouři On (Zapnout) nebo Off (Vypnout), volbu potvrďte tlačítkem Next.

Když se ozve zvukový signál upozornění na bouři, stiskem jakéhokoli tlačítka jej vypnete.Pokud žádné tlačítko nestisknete, zvukový signál se znovu ozve za pět minut.Symbol bouře zůstane na displeji do doby, kdy dojde ke stabilizaci povětrnostních podmínek (zpomalení poklesu tlaku).

Speciální kolo (s názvem „storm alarm“) se vytvoří, pokud dojde k upozornění na bouři během záznamu cvičení.

TIP:

Upozornění na bouři můžete též aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím menu možností ve sportovním režimu.

Table of Content