Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.5

Plavání

Hodinky Suunto Ambit3 Peak můžete využít pro záznam plaveckého cvičení v bazénu nebo v přírodě.

Budete-li používat hodinky spolu se snímačem Suunto Smart Sensor, můžete zaznamenávat i tepovou frekvenci během plavání.Údaje o tepové frekvenci se automaticky nahrají do hodinek Suunto Ambit3 Peak, až vystoupíte z vody.

Plavání v bazénu

Při používání sportovního režimu plavání v bazénu měří přístroj Suunto Ambit3 Peak rychlost plavání podle délky bazénu. Každá délka bazénu vytvoří mezičas, který je zobrazen v aplikaci Suunto.

Postup záznamu plavání v bazénu:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Stisknutím Next otevřete položku Exercise.
 3. Přejděte na Pool swimming pomocí tlačítka Light Lock a zvolte tlačítkem Next.
 4. Vyberte délku bazénu. Můžete vybírat z předem nadefinovaných délek bazénu nebo zvolit možnost vlastní a zadat délku. Tlačítky Start Stop a Light Lock procházejte hodnotami a tlačítkem Next zvolenou hodnotu potvrďte.
 5. Stisknutím Start Stop zahájíte záznam plavání.

pool swimming

Plavecké styly

Přístroj Suunto Ambit3 Peak můžete naučit rozpoznávat vaše plavecké styly.Po naučení plaveckých stylů je přístroj Suunto Ambit3 Peak automaticky detekuje, hned jak začnete plavat.

Postup výuky plaveckých stylů:

 1. Ve sportovním režimu Pool swimming (Plavání v bazénu) otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Next zvolte možnost Swimming (Plavání).
 3. Stisknutím Next zvolte Teach swim style (Výuka plaveckého stylu).
 4. Tlačítky Light Lock a Start Stop procházejte možnostmi plaveckých stylů.Tlačítkem Next vyberte vhodný plavecký styl.Zvolením možnosti End (Konec) můžete ukončit nastavení a pokračovat ve cvičení. K dispozici jsou tyto možnosti plaveckých stylů:
 5. fly (motýlek)
 6. back (znak)
 7. breast (prsa)
 8. free (kraul – volný styl)
 9. Přeplavte bazén zvoleným stylem.
 10. Po dokončení plavání uložte styl stisknutím Start Stop.Pokud styl nechcete uložit, stiskněte Light Lock pro návrat k výběru plaveckého stylu.

teaching swimming styles Ambit3

TIP:

Výuku plaveckých stylů můžete kdykoli ukončit podržením stisknutého tlačítka Next.

Postup resetování výuky plaveckých stylů na výchozí hodnoty:

 1. V režimu Pool swimming (Plavání v bazénu) otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Next zvolte možnost Swimming (Plavání).
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Reset taught styles (Resetovat naučené styly) a zvolte ji stisknutím Next.

Nácvik plavání

Nácvik techniky plavání můžete provádět kdykoli v průběhu plavání.Pokud provádíte nácvik techniky plavání, kterou vaše hodinky nedetekují jako plavání (například používáte pouze nohy), můžete přidat délku bazénu manuálně pro každý nácvik, abyste si zachovali správnou celkovou vzdálenost.

POZNÁMKA:

Nezadávejte vzdálenost nácviku plavání, dokud nácvik nedokončíte.

Postup nácviku:

 1. Při zaznamenávání vašeho plavání v bazénu otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next otevřete položku Swimming (Plavání).
 3. Stisknutím Next zvolte Drill (Nácvik) a zahajte nácvik plavání.
 4. Po dokončení nácviku stiskněte View a podle potřeby upravte celkovou vzdálenost.
 5. Nácvik ukončíte v menu možností otevřením položky Swimming (Plavání) a zvolením položky End drill (Ukončit nácvik).

Plavání v přírodě

Při používání režimu plavání v přírodě hodinky Suunto Ambit3 Peak měří vaši rychlost plavání pomocí GPS a při plavání zobrazují data v reálném čase.

Postup záznamu plavání v přírodě:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Stisknutím Next otevřete položku Exercise (Cvičení).
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Openwater swim (Plavání v přírodě) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
 4. Vyčkejte, dokud vám hodinky neoznámí, že byl nalezen signál GPS.
 5. Stisknutím Start Stop zahájíte záznam protokolu plavání.

openwater swimming

TIP:

Stisknutím Back Lap v průběhu plavání přidáte manuálně mezičasy.

Table of Content