Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.5

Úroveň běžecké výkonnosti

Úroveň běžecké výkonnosti je kombinovaná metrika fyzické kondice a běžecké zdatnosti a určuje se s využitím technologie Firstbeat.

Fyzická kondice

Úroveň běžecké výkonnosti využívá odhad VO2max, což je globální standard aerobní kondice a vytrvalostní výkonnosti. VO2max indikuje maximální kapacitu těla pro přepravu a využívání kyslíku.

Na hodnotu VO2max má dopad stav vašeho srdce, plic, oběhového systému a schopnost vašich svalů využívat kyslík při výrobě energie. VO2max je nejdůležitější jednotlivý faktor vytrvalostní výkonnosti sportovce.

Kromě toho výzkumy naznačují, že VO2max je též významnou metrikou zdraví a fyzické pohody. Při optimální běžecké zdatnosti odpovídá úroveň běžecké výkonnosti vaší reálné hodnotě VO2max (ml/kg/min).

V02max chart

Běžecká zdatnost

Úroveň běžeckého výkonu počítá také s běžeckou zdatností, tj. s metrikou hodnotící vaši techniku běhu. Tato metrika bere v úvahu i externí faktory, například terén, povrch běžecké trasy, počasí a běžeckou výbavu.

Při běhu

Vaše hodinky Suunto Ambit3 Peak vám při běhu poskytují v reálném čase zpětnou vazbu ohledně běžecké výkonnosti.

Zpětná vazba v reálném čase je k dispozici jako grafický displej ve výchozím sportovním režimu Běh (Běh). Tento graf je možné přidat k jakémukoli sportovnímu režimu, v němž je jako druh aktivity zařazen běh. Rozdíl v reálném čase (viz níže) lze též použít jako vlastní datové pole ve vlastních běžeckých sportovních režimech.

Při běhu grafický displej zobrazuje čtyři datové body, jak ukazuje obrázek.

running performance during exercise

  1. Základní hodnota: pro každý běh je kalibrována základní hodnota běžecké výkonnosti tak, aby byly kompenzovány externí proměnné jako terén, současně se vyčkává na stabilizaci tepové frekvence.
  2. Úroveň v reálném čase: toto je vaše úroveň běžecké výkonnosti v reálném čase pro aktuální běh, zobrazuje se na km nebo míli.
  3. Rozdíl v reálném čase: tento údaj ukazuje rozdíl v reálném čase mezi kalibrovanou základní hodnotou běžecké výkonnosti a vaší úrovní běžecké výkonnosti zjišťovanou v reálném čase při aktuálním běhu.
  4. Vzdálenost: celková vzdálenost aktuálně probíhajícího zaznamenávání. Graf ukazuje posledních šest kilometrů (asi 4 míle).

Interpretace výsledků

Pokud jste v běhání začátečník nebo začínáte znovu po určité přestávce, může být běžecká výkonnost zpočátku poměrně nízká. Se zlepšováním fyzické kondice a běžecké techniky byste však měli zaznamenat i odpovídající zvyšování běžecké výkonnosti.

Během období 4 až 20 týdnů můžete zaznamenat zvýšení úrovně běžecké výkonnosti až o 20 %. Pokud je vaše běžecká výkonnost již dobrá, je další zlepšování obtížné. V takové situaci lze běžeckou výkonnost lépe využít jako indikátor vytrvalosti.

Sledováním indikátoru rozdílu v reálném čase získáte podrobné základní informace o denní výkonnosti a únavě při běhu. Vytrvalostní běžci tyto informace využívají k určení, kolik únavy ještě dokážou zvládnout během dlouhých intenzivních běhů. Při závodech pomáhají tyto informace správně určit tempo.

Na obrázcích níže jsou tři příklady úrovně běžecké výkonnosti při běhu. První graf (1) indikuje dobrou výkonnost. Na druhém grafu (2) je výkonnost slabší. Může indikovat přetrénování, nemoc nebo obecně nepříznivé podmínky. Na třetím grafu (3) vidíte typický dálkový běh, kde úroveň výkonnosti vytrvale s délkou běhu klesá, což dokládá nástup únavy.

running performance examples

Table of Content