Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.5

Zařízení POD a snímače tepové frekvence

Spárujte hodinky Suunto Ambit3 Peak se zařízeními Bike POD, Foot POD a Power POD kompatibilními s technologií Bluetooth® Smart a získáte další informace během cvičení. Hodinky můžete spárovat s až pěti zařízeními typu POD současně:

 • tři zařízení Bike POD, může jít o snímač rychlosti, vzdálenosti a/nebo kadence, v jednom okamžiku však může být připojen pouze jeden
 • jeden Foot POD
 • jeden Power POD

Snímač Suunto Smart Sensor, který se dodává s hodinkami Suunto Ambit3 Peak (volitelné příslušenství) je již spárován.Párování je třeba provést pouze tehdy, když chcete použít jiný snímač tepové frekvence kompatibilní s technologií Bluetooth Smart.

Párování zařízení POD a snímače tepové frekvence

Postup párování může probíhat různě, záleží na typu zařízení POD či snímače tepové frekvence (TF).Než zahájíte párování, projděte si uživatelskou příručku k zařízení, s nímž své hodinky Suunto Ambit3 Peak párujete.

Postup párování zařízení POD či snímače tepové frekvence:

 1. Aktivujte zařízení POD nebo snímač tepové frekvence: Informace ohledně párování snímače Suunto Smart Sensor uvádí Použití senzoru Suunto Smart Sensor.
 2. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Pair (Párovat) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
 4. Prohledejte možnosti pomocí tlačítek Start Stop a Light Lock a stiskněte tlačítko Next, až budete chtít vybrat zařízení POD či snímač tepové frekvence pro spárování.
 5. Přidržte hodinky Suunto Ambit3 Peak blízko zařízení, s nímž provádíte párování, a vyčkejte, dokud hodinky Suunto Ambit3 Peak nezobrazí oznámení o úspěšném spárování. Pokud párování selže, stiskněte Start Stop pro opakování nebo Light Lock pro návrat do nastavení párování.

pairing pod Ambit3

Pokud párujete zařízení Power POD, může být nutné definovat i další parametry v hodinkách Suunto Ambit3 Peak.Tyto parametry mj. zahrnují:

 • Left crank (Levá klika), nebo Right crank (Pravá klika)
 • Left pedal (Levý pedál), nebo Right pedal (Pravý pedál)
 • Rear dropout (Zadní vidlice)
 • Chainstay (Chránič řetězu)
 • Rear wheel (Zadní kolo), nebo Rear hub (Zadní náboj)

Použití zařízení Foot POD

Pokud používáte zařízení Foot POD, automaticky se v krátkých intervalech během cvičení kalibruje podle GPS.Zařízení Foot POD však vždy funguje jako zdroj údajů o rychlosti a vzdálenosti, když je spárováno a aktivní pro daný sportovní režim.

Automatická kalibrace zařízení Foot POD je ve výchozím nastavení zapnutá.Je možné ji vypnout v menu možnosti pro daný sportovní režim v položce Activate (Aktivovat), pokud je zařízení Foot POD spárováno a používá se pro zvolený sportovní režim.

Ruční kalibrací zařízení Foot POD můžete dosáhnout ještě přesnějších údajů o rychlosti a vzdálenosti.Kalibraci proveďte na přesně změřené vzdálenosti, například na 400 metrové běžecké dráze.

Postup kalibrace zařízení Foot POD s hodinkami Suunto Ambit3 Peak:

 1. Připevněte zařízení Foot POD na botu.Další informace naleznete v návodu k zařízení Foot POD, které používáte.
 2. V menu start vyberte sportovní režim, například Running (Běh).
 3. Rozeběhněte se svým obvyklým tempem.Při protnutí startovní čáry stiskněte Start Stop pro zahájení záznamu.
 4. Běžte na vzdálenost 800–1000 metrů svým obvyklým tempem (například dva okruhy na 400 metrové dráze).
 5. Po proběhnutí cílem přerušte zaznamenávání stisknutím Start Stop.
 6. Stisknutím Back Lap zastavíte zaznamenávání.Po zastavení cvičení uložte protokol stisknutím Start Stop.Pokud záznam nechcete uložit, stiskněte Light Lock. Tlačítkem Next procházejte zobrazeními souhrnu, dokud nedojdete k naměřené vzdálenosti.Tlačítky Start Stop a Light Lock upravte vzdálenost zobrazenou na displeji na skutečně uběhnutou hodnotu.Volbu potvrďte zvolením Next.
 7. Kalibraci zařízení POD potvrďte stisknutím Start Stop.Vaše zařízení Foot POD je nyní kalibrováno.
POZNÁMKA:

Pokud nebylo připojení k zařízení Foot POD v průběhu kalibrace stabilní, nebudete mít možnost vzdálenost v souhrnu vzdálenosti upravit.Zajistěte, aby bylo zařízení Foot POD připevněno správně podle pokynů a zkuste to znovu.

Pokud běháte bez zařízení Foot POD, můžete získat údaje o kadenci ze zápěstí.Kadence běhu měřená ze zápěstí se používá spolu s technologií FusedSpeed (viz Funkce FusedSpeed) a je vždy zapnutá pro specifické sportovní režimy, například pro běh, terénní běh, běžecký pás, orientační běh a atletiku.

Pokud je na začátku cvičení zjištěna přítomnost zařízení Foot POD, je kadence běhu měřená na zápěstí přepisována kadencí podle zařízení Foot POD.

Kalibrování power PODů a sklonu

Pokud najdou POD, hodinky Suunto Ambit3 Peak automaticky kalibrují váš Power POD.Power POD můžete kalibrovat i manuálně kdykoli v průběhu cvičení.

Postup manuálního kalibrování power PODu:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 2. Přestaňte šlapat do pedálů a zvedněte nohy z pedálů.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Calibrate Power POD (Kalibrovat Power POD) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.

Hodinky Suunto Ambit3 Peak zahájí kalibraci zařízení POD a oznámí, zda byla kalibrace úspěšná, nebo ne.Ve spodním řádku je zobrazena aktuální frekvence použitá s power PODem.Předchozí frekvence je zobrazena v závorkách.

calibration ongoing Ambit3

Má-li váš power POD funkci automatického nulování, můžete ji vypnout/zapnout prostřednictvím přístroje Suunto Ambit3 Peak.

Postup zapnutí / vypnutí automatického nulování:

 1. Po dokončení kalibrace stiskněte Start Stop.
 2. Tlačítkem Light Lock nastavte funkci automatického nulování do stavu On/Off (Zap/Vyp), volbu potvrďte tlačítkem Next.
 3. Počkejte na dokončení nastavení.
 4. Pokud se nastavení nezdaří nebo došlo ke ztrátě power PODu, opakujte postup.

setting autozero

U power PODů používajících Crank Torque Frequency (CTF) můžete nastavit sklon.

Postup kalibrování sklonu:

 1. Po dokončení kalibrace power PODu stiskněte Start Stop.
 2. Tlačítkem Light Lock nastavte správnou hodnotu podle příručky Power PODu a potvrďte stisknutím tlačítka Next.
 3. Počkejte na dokončení nastavení.
 4. Pokud se nastavení nezdaří nebo došlo ke ztrátě power PODu, opakujte postup.

calibrating slope

Table of Content