Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto Ambit3 Run Uživatelská příručka - 2.4

Místa zájmu

Hodinky Suunto Ambit3 Run obsahují GPS navigaci, která umožňuje navigovat na předem definované místo uložené jako místo zájmu (POI).

POZNÁMKA:

Navigaci můžete používat, i když zaznamenáváte cvičení (viz Navigování v průběhu cvičení).

Postup navigování k POI:

 1. Přepněte do sportovního režimu s aktivovaným GPS. Přidržením tlačítka Next se otevře menu s možnostmi.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Navigation (Navigace) a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku POIs (Points of interest) (POI – Místa zájmu) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next. Hodinky zobrazí počet uložených POI a volné místo, které je k dispozici pro nová místa zájmu.
 4. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock přejděte k POI, ke kterému se chcete navigovat, a zvolte jej stisknutím tlačítka Next.
 5. Stisknutím tlačítka Next zvolte Navigate (Navigovat). Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz Kalibrování kompasu).Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS found (GPS nalezeno).
 6. Začněte navigaci k POI.Hodinky zobrazí tyto informace:
 7. indikátor zobrazující směr k cíli (další vysvětlení níže),
 8. vzdálenost od cíle,
 9. Při dosažení cíle vás hodinky informují.

navigating POI Ambit3Run

Když stojíte nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle azimutu na kompasu.

navigating POI stationary Ambit3

Když se pohybujete (> 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle GPS.

Směr k cíli, neboli azimut, se zobrazuje jako prázdný trojúhelník.Směr pohybu je indikován plnými čarami v horní části displeje.Srovnáte-li tyto dva prvky, můžete si být jisti, že se pohybujete správným směrem.

navigating POI moving Ambit3

Zjišťování aktuálního umístění

Hodinky Suunto Ambit3 Run umožňují zjistit souřadnice aktuálního umístění pomocí GPS.

Postup zjištění aktuálního umístění:

 1. Přepněte do sportovního režimu s aktivovaným GPS. Přidržením tlačítka Next se otevře menu s možnostmi.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Navigation (Navigace) a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Stisknutím tlačítka Next zvolte Location (Umístění).
 4. Stisknutím tlačítka Next zvolte Current (Aktuální).
 5. Hodinky začnou hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS found (GPS nalezeno).Poté se na displeji zobrazí vaše souřadnice.
TIP:

Své umístění můžete zjistit i při záznamu cvičení, pokud otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.

Přidání aktuálního umístění jako POI

Hodinky Suunto Ambit3 Run umožňují uložit aktuální umístění jako POI nebo definovat určité umístění jako POI. K uloženému POI se kdykoli můžete nechat navigovat, například v průběhu cvičení.

Do hodinek můžete uložit až 250 POI. Do tohoto limitu se počítají i uložené trasy. Pokud máte například trasu s 60 waypointy, můžete do hodinek uložit už jen 190 POI.

Z předdefinovaného seznamu můžete zvolit typ POI (ikona) a název POI nebo je na webu Movescount libovolně pojmenovat.

Postup uložení umístění jako POI:

 1. Přepněte do sportovního režimu s aktivovaným GPS. Přidržením tlačítka Next se otevře menu možností.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Navigation a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
 3. Tlačítkem Next zvolte možnost Location.
 4. Zvolte možnost CURRENT, případně DEFINE, chcete-li hodnoty zeměpisné délky či šířky ručně změnit.
 5. Stisknutím Start Stop umístění uložte.
 6. Vyberte vhodný typ POI pro ukládané umístění. Jednotlivé typy POI procházejte pomocí tlačítek Start Stop a Light Lock. Tlačítkem Next vyberte typ POI.
 7. Vyberte vhodný název umístění. Jednotlivé možnosti názvů procházejte pomocí tlačítek Start Stop a Light Lock. Název můžete vybrat tlačítkem Next.
 8. Stisknutím Start Stop POI uložte.
TIP:

POI můžete vytvořit na webu Movescount zvolením umístění na mapě nebo zadáním souřadnic. POI v hodinkách Suunto Ambit3 Run a na webu Movescount se při každém připojení hodinek k webu Movescount synchronizují.

Vymazání POI

POI můžete vymazat přímo v hodinkách nebo prostřednictvím webu Movescount.Pokud však odstraníte místo zájmu (POI) na webu Movescount a hodinky Suunto Ambit3 Run synchronizujete, místo zájmu bude odstraněno z přístroje, ale na webu Movescount pouze deaktivováno.

Postup odstranění POI:

 1. Přepněte do sportovního režimu s aktivovaným GPS. Přidržením tlačítka Next se otevře menu s možnostmi.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku navigation (Navigace) a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku POIs (Points of interest) (POI – Místa zájmu) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next. Hodinky zobrazí počet uložených POI a volné místo, které je k dispozici pro nová místa zájmu.
 4. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock přejděte k místu zájmu, které chcete odstranit, a zvolte je stisknutím Next.
 5. Tlačítkem Start Stop přejděte k položce Delete (Odstranit).Zvolte ji tlačítkem Next.
 6. Potvrďte stisknutím Start Stop.

Table of Content