Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Uživatelská příručka - 2.4

 • Mobilní aplikace Movescount

Mobilní aplikace Movescount

Díky aplikaci Suunto Movescount můžete ještě rozšířit své využití hodinek Suunto Ambit3 Run. Můžete spárovat mobilní aplikaci a dostávat oznámení na hodinky Suunto Ambit3 Run, můžete měnit nastavení a přizpůsobovat sportovní režimy i v terénu, můžete využívat mobilní zařízení jako druhý displej, pořizovat snímky s daty z Move a vytvářet videa Suunto Movies.

TIP:

Kterýkoli Move uložený na webu Movescount můžete doplňovat obrázky a pomocí aplikace Suunto Movescount můžete též vytvořit video Suunto Movie.

POZNÁMKA:

Všeobecné nastavení hodinek Suunto Ambit3 Run můžete změnit i offline. Přizpůsobování sportovních režimů a aktualizace údajů o čase, datu a satelitech GPS vyžaduje internetové připojení pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě. Za přenos dat mohou být operátorem účtovány poplatky.

Párování s aplikací Suunto Movescount pro iOS:

 1. Stáhněte ze serveru iTunes App Store a nainstalujte aplikaci Suunto Movescount do svého zařízení kompatibilního s OS Apple. Popis aplikace obsahuje i nejnovější informace o kompatibilitě.
 2. Spusťte aplikaci Suunto Movescount a zapněte Bluetooth, pokud jste tak již neučinili. Nechte aplikaci běžet v popředí.
 3. Na hodinkách otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 4. Tlačítkem Light Lock vyberte položku PÁROVÁNÍ a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
 5. Tlačítkem Next zvolte možnost Mobil. aplikace.
 6. Zadejte kód zobrazený na displeji hodinek do pole požadavku párování na mobilním zařízení a klepněte na tlačítko PÁROVÁNÍ.

Párování s aplikací Suunto Movescount pro Android:

 1. Stáhněte aplikaci Suunto Movescount ze serveru Google Play a nainstalujte ji na kompatibilní zařízení s OS Android. Popis aplikace obsahuje i nejnovější informace o kompatibilitě.
 2. Spusťte aplikaci Suunto Movescount a zapněte Bluetooth, pokud jste tak již neučinili. Nechte aplikaci běžet v popředí.
 3. Na hodinkách otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 4. Tlačítkem Light Lock vyberte položku PÁROVÁNÍ a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
 5. Tlačítkem Next zvolte možnost Mobil. aplikace.
 6. Na zařízení s OS Android se otevře vyskakovací obrazovka. Zvolte PÁROVÁNÍ.
 7. Zadejte kód zobrazený na displeji hodinek do pole požadavku párování na mobilním zařízení a klepněte na tlačítko PÁROVÁNÍ.

Druhý displej na telefonu

Pokud používáte aplikaci Suunto Movescount, můžete využívat mobilní telefon jako druhý displej pro své hodinky.

Postup při využití mobilního telefonu jako druhého displeje:

 1. Spárujte své hodinky Suunto Ambit3 Run s aplikací Suunto Movescount, pokud jste tak ještě neučinili (viz Mobilní aplikace Movescount).
 2. Přepněte hodinky Suunto Ambit3 Run do sportovního režimu (viz Cvičení se sportovními režimy).
 3. Otevřete aplikaci Suunto Movescount App a klepněte na položku Move (Move).
 4. Zvolte položku Ambit3 (Ambit3) ze seznamu a klepněte na možnost Next (Další).
 5. Obvyklým způsobem spusťte a zastavte záznam cvičení.
TIP:

Měnit zobrazený obsah můžete klepnutím na různé oblasti displeje na telefonu – doprostřed, nahoru doleva, nahoru doprava.

Synchronizace s mobilní aplikací

Pokud jste hodinky Suunto Ambit3 Run spárovali s aplikací Suunto Movescount, změny nastavení, sportovní režimy a nové Moves se automaticky synchronizují, když je aktivní připojení pomocí technologie Bluetooth. Ikona Bluetooth na hodinkách Suunto Ambit3 Run se během synchronizace rozbliká.

Toto výchozí nastavení je možné měnit z menu možností.

Postup vypnutí automatické synchronizace:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 2. Přejděte na položku PŘIPOJENÍ tlačítkem Light Lock a proveďte výběr stiskem tlačítka Next.
 3. Přejděte na položku Nastavení tlačítkem Light Lock a proveďte výběr stiskem tlačítka Next.
 4. Dalším stisknutím tlačítka Next otevřete položku nastavení MobileApp sync(Synchronizace s mobilní aplikací).
 5. Tlačítkem Light Lock můžete synchronizaci vypínat/zapínat, stiskem tlačítka Next opustíte menu.

Manuální synchronizace

Je-li automatická synchronizace vypnuta, je nutné pro přenesení nastavení či nových Moves spustit synchronizaci manuálně.

Postup při manuální synchronizaci s mobilní aplikací:

 1. Ujistěte se, že je aplikace Suunto Movescount spuštěná a že Bluetooth je aktivní.
 2. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 3. Přejděte na položku PŘIPOJENÍ tlačítkem Light Lock a proveďte výběr stiskem tlačítka Next.
 4. Stisknutím tlačítka Next spustíte synchronizaci (položka Sync now, Synchronizovat nyní).

syncing manually

Pokud má vaše mobilní zařízení aktivní datové připojení a vaše aplikace je připojena k účtu Movescount, dojde k synchronizaci nastavení a Moves s vaším účtem. Pokud není navázáno datové připojení, synchronizace bude zdržena do doby, kdy bude připojení k dispozici.

Nesynchronizované Moves zaznamenané hodinkami Suunto Ambit3 Run se objeví v aplikaci, ale nebude možné zobrazit jejich podrobnosti, dokud neproběhne synchronizace s účtem Movescount. Moves, které zaznamenáte pomocí aplikace, bude možné zobrazit okamžitě.

POZNÁMKA:

Synchronizace mezi aplikací Suunto Movescount a účtem Movescount může být zpoplatněna provozovatelem služby přenosu dat.