Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto Ambit3 Run Uživatelská příručka - 2.4

Trasy

Trasu můžete vytvořit na webu Movescount. Na něj můžete také z počítače importovat trasu vytvořenou v jiných hodinkách.Můžete rovněž zaznamenat trasu pomocí hodinek Suunto Ambit3 Run a odeslat ji na web Movescount (viz Zaznamenávání dráhy).

Postup přidání trasy:

 1. Přejděte na www.movescount.com a přihlaste se.
 2. V části Plan & Create (Plánovat a vytvořit) přejděte na položku Routes (Trasy). Zde můžete vyhledávat, případně přidávat trasy. Přejdete-li na položku Route Planner (Plánovač trasy), můžete vytvořit vlastní trasu.
 3. Proveďte synchronizaci hodinek Suunto Ambit3 Run s webem Movescount. K tomu použijte aplikaci Suunto Movescount (synchronizaci spustíte manuálně, viz Synchronizace s mobilní aplikací), případně pomocí aplikace Moveslink a kabelu USB, který je součástí dodávky.

Pomocí webu Movescount můžete trasy také odstraňovat.

Postup odstranění trasy:

 1. Přejděte na www.movescount.com a přihlaste se.
 2. V části Plan & Create (Plánovat a vytvořit) přejděte na položku Route Planner (Plánovač trasy).
 3. V části MY ROUTES (Moje trasy) klikněte na trasu, kterou chcete odstranit, a poté na tlačítko DELETE (VYMAZAT).
 4. Proveďte synchronizaci hodinek Suunto Ambit3 Run s webem Movescount. K tomu použijte aplikaci Suunto Movescount (synchronizaci spustíte manuálně, viz Synchronizace s mobilní aplikací), případně pomocí aplikace Moveslink a kabelu USB, který je součástí dodávky.

Navigování po trase

Můžete navigovat po trase, kterou jste stáhli do hodinek Suunto Ambit3 Run z webu Movescount (viz Trasy) nebo kterou jste zaznamenali při cvičení (viz Zaznamenávání dráhy).

TIP:

Můžete se nechat navigovat i v rámci sportovního režimu (viz Navigování v průběhu cvičení).

Postup navigace po trase:

 1. Přepněte do sportovního režimu s aktivovaným GPS. Přidržením tlačítka Next se otevře menu možností.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Navigation a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Routes a otevřete ji stisknutím tlačítka Next. Hodinky zobrazí počet uložených tras a seznam všech vašich tras.
 4. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock přejděte na trasu, po které chcete navigovat. Tlačítkem Next proveďte výběr.
 5. Stiskněte Next a zvolte možnost Navigate. Případně zvolte View, chcete-li si trasu nejprve prohlédnout.
 6. Hodinky zobrazí všechny waypointy na zvolené trase. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock vyberte waypoint, který chcete použít jako místo startu. Potvrďte pomocí tlačítka Next.
 7. Pokud zvolíte waypoint ve středu trasy, hodinky Suunto Ambit3 Run vás vyzvou ke zvolení směru navigace. Tlačítkem Start Stop vyberte možnost Forwards nebo tlačítkem Light Lock vyberte možnost Backwards. Pokud jste jako místo startu zvolili první waypoint, hodinky Suunto Ambit3 Run vás navigují vpřed (od prvního k poslednímu waypointu). Pokud jste jako místo startu zvolili poslední waypoint, hodinky Suunto Ambit3 Run vás navigují zpět (od posledního k prvnímu waypointu).
 8. Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz Kalibrování kompasu). Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS found.
 9. Zahajte navigaci k prvnímu waypointu trasy. Hodinky informují, že se blížíte k waypointu, a automaticky začnou navigovat přímo k dalšímu waypointu na trase.
 10. Před posledním waypointem trasy vám hodinky oznámí, že se blížíte ke svému cíli.

navigating route Ambit3Run

navigating route2 Ambit3

Postup přeskočení waypointu na trase:

 1. Při navigování po trase otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Next zvolte možnost Navigation.
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Skip waypoint a otevřete ji stisknutím tlačítka Next. Hodinky přeskočí waypoint a začnou navigovat přímo k dalšímu waypointu na trase.

skipping waypoint Ambit3

V průběhu navigace

V průběhu navigace procházejte stisknutím View těmito zobrazeními:

 1. zobrazení celé trasy,
 2. zvětšené zobrazení trasy. Orientaci mapy můžete změnit v nastavení hodinek: OBECNÉ » Mapa.
 3. Směrování nahoru: Zobrazuje zvětšenou část mapy se směrem cesty nahoru.
 4. Sever nahoru: Zobrazuje zvětšenou část mapy se severem nahoru.
 5. zobrazení navigace pomocí waypointů

during navigation Ambit3

Zobrazení celé trasy

Zobrazení celé trasy uvádí tyto informace:

 • (1) šipka indikující vaše umístění a směřující ve směru vaší cesty,
 • (2) další waypoint trasy,
 • (3) první a poslední waypoint trasy,
 • (4) nejbližší POI v podobě ikony,
 • (5) měřítko zobrazení celé trasy.

fulltrack view

POZNÁMKA:

V zobrazení celé trasy je sever vždy nahoře.

Zobrazení navigace pomocí waypointů

Zobrazení navigace pomocí waypointů uvádí tyto informace:

 • (1) šipka ukazující směr k dalšímu waypointu,
 • (2) vzdálenost k dalšímu waypointu,
 • (3) další waypoint trasy ve vašem směru.

waypoint view Ambit3

Table of Content