Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Run Uživatelská příručka - 2.5

Zařízení POD a snímače tepové frekvence

Po spárování hodinek Suunto Ambit3 Run a zařízením POD kompatibilním se systémem Bluetooth® Smart je možné během tréninku získávat přídavné informace.

Snímač Suunto Smart Sensor, který se dodává s hodinkami Suunto Ambit3 Run (volitelné příslušenství) je již spárován. Párování je třeba provést pouze tehdy, když chcete použít jiný snímač tepové frekvence kompatibilní s technologií Bluetooth Smart.

Párování zařízení POD a snímače tepové frekvence

Postup párování může probíhat různě, záleží na typu zařízení POD či snímače tepové frekvence (TF). Než zahájíte párování, projděte si uživatelskou příručku k zařízení, s nímž své hodinky Suunto Ambit3 Run párujete.

Postup párování zařízení POD či snímače tepové frekvence:

 1. Aktivujte zařízení POD nebo snímač tepové frekvence: Informace ohledně párování snímače Suunto Smart Sensor uvádí Použití senzoru Suunto Smart Sensor.
 2. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Pair (Párovat) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
 4. Prohledejte možnosti pomocí tlačítek Start Stop a Light Lock a stiskněte tlačítko Next, až budete chtít vybrat zařízení POD či snímač tepové frekvence pro spárování.
 5. Přidržte hodinky Suunto Ambit3 Run blízko zařízení, s nímž provádíte párování, a vyčkejte, dokud hodinky Suunto Ambit3 Run nezobrazí oznámení o úspěšném spárování. Pokud se párování nepodaří, stiskněte Start Stop pro opakování nebo Light Lock pro návrat do nastavení párování.

pairing pod Ambit3Run

Použití zařízení Foot POD

Pokud používáte zařízení Foot POD, automaticky se v krátkých intervalech během cvičení kalibruje podle GPS.Zařízení Foot POD však vždy funguje jako zdroj údajů o rychlosti a vzdálenosti, když je spárováno a aktivní pro daný sportovní režim.

Automatická kalibrace zařízení Foot POD je ve výchozím nastavení zapnutá.Je možné ji vypnout v menu možnosti pro daný sportovní režim v položce Activate (Aktivovat), pokud je zařízení Foot POD spárováno a používá se pro zvolený sportovní režim.

Ruční kalibrací zařízení Foot POD můžete dosáhnout ještě přesnějších údajů o rychlosti a vzdálenosti.Kalibraci proveďte na přesně změřené vzdálenosti, například na 400 metrové běžecké dráze.

Postup kalibrace zařízení Foot POD s hodinkami Suunto Ambit3 Run:

 1. Připevněte zařízení Foot POD na botu.Další informace naleznete v návodu k zařízení Foot POD, které používáte.
 2. V menu start vyberte sportovní režim, například Running (Běh).
 3. Rozeběhněte se svým obvyklým tempem.Při protnutí startovní čáry stiskněte Start Stop pro zahájení záznamu.
 4. Běžte na vzdálenost 800–1000 metrů svým obvyklým tempem (například dva okruhy na 400 metrové dráze).
 5. Po proběhnutí cílem přerušte zaznamenávání stisknutím Start Stop.
 6. Stisknutím Back Lap zastavíte zaznamenávání.Po zastavení cvičení uložte protokol stisknutím Start Stop.Pokud záznam nechcete uložit, stiskněte Light Lock. Tlačítkem Next procházejte zobrazeními souhrnu, dokud nedojdete k naměřené vzdálenosti.Tlačítky Start Stop a Light Lock upravte vzdálenost zobrazenou na displeji na skutečně uběhnutou hodnotu.Volbu potvrďte zvolením Next.
 7. Kalibraci zařízení POD potvrďte stisknutím Start Stop.Vaše zařízení Foot POD je nyní kalibrováno.
POZNÁMKA:

Pokud nebylo připojení k zařízení Foot POD v průběhu kalibrace stabilní, nebudete mít možnost vzdálenost v souhrnu vzdálenosti upravit.Zajistěte, aby bylo zařízení Foot POD připevněno správně podle pokynů a zkuste to znovu.

Pokud běháte bez zařízení Foot POD, můžete získat údaje o kadenci ze zápěstí.Kadence běhu měřená ze zápěstí se používá spolu s technologií FusedSpeed (viz Funkce FusedSpeed) a je vždy zapnutá pro specifické sportovní režimy, například pro běh, terénní běh, běžecký pás, orientační běh a atletiku.

Pokud je na začátku cvičení zjištěna přítomnost zařízení Foot POD, je kadence běhu měřená na zápěstí přepisována kadencí podle zařízení Foot POD.

Table of Content