Začínáme

Suunto Ambit3 Run Uživatelská příručka - 2.4

Začínáme

Začínáme

Tlačítka a menu

HodinkySuunto Ambit3 Run mají pět tlačítek, jejichž prostřednictvím máte přístup ke všem funkcím.

buttons Ambit3

Start Stop:

 • stisknutím tlačítka otevřete menu start
 • stisknutím tlačítka spustíte, přerušíte nebo obnovíte cvičení nebo časovač
 • stisknutím tlačítka zvýšíte hodnotu nebo přejdete v menu nahoru
 • přidržením tlačítka se zastaví a uloží cvičení

Další:

 • stisknutím tlačítka se změní zobrazení
 • stisknutím tlačítka se potvrdí nastavení
 • přidržením tlačítka se otevře/ukončí menu možností
 • přidržením tlačítka ve sportovních režimech se otevře/ukončí menu možností

Light Lock:

 • stisknutím tlačítka se aktivuje podsvícení
 • stisknutím tlačítka snížíte hodnotu nebo přejdete v menu dolů
 • přidržením tlačítka se zamknou nebo odemknou tlačítka

View:

 • stisknutím tlačítka se mění zobrazení ve spodním řádku displeje
 • přidržením tlačítka se přepíná mezi světlým a temným displejem
 • přidržením tlačítka se otevře zkratka (viz Zkratky),

Back Lap:

 • stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu
 • stisknutím tlačítka se přidá kolo v průběhu cvičení
TIP:

Při změnách hodnot můžete zvýšit rychlost přidržením tlačítka Start Stop nebo Light Lock tak dlouho, dokud se hodnoty nezačnou pohybovat rychleji.