Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.2

Cvičení se sportovními režimy

Sportovní režimy (viz Sportovní režimy) používejte pro zaznamenání cvičení a zobrazení různých informací v průběhu cvičení.

Nabídku sportovních režimů otevřete stisknutím tlačítka Start Stop v položce Exercise (Cvičení).

Používání snímače Suunto Smart Sensor

Snímač tepové frekvence kompatibilní s technologií Bluetooth® Smart, například Suunto Smart Sensor, můžete používat s hodinkami Suunto Ambit3 Vertical k získání podrobnějších informací o intenzitě cvičení.

Během cvičení vám snímač tepové frekvence umožňuje:

 • tepová frekvence v reálném čase,
 • průměrná tepová frekvence v reálném čase,
 • graf tepové frekvence,
 • kalorie spálené při cvičení,
 • průvodce cvičením v rámci definovaných limitů tepové frekvence,
 • Maximální tréninkový efekt

A po cvičení vám snímač tepové frekvence poskytne:

 • celkový počet kalorií spálených při cvičení,
 • průměrná tepová frekvence,
 • maximální tepová frekvence,
 • doba zotavení

Pokud používáte Suunto Smart Sensor, získáváte výhodu i v podobě paměti tepové frekvence.Paměťová funkce snímače Suunto Smart Sensor ukládá data, vždy když dojde k přerušení přenosu dat do hodinek Suunto Ambit3 Vertical.

Takto vždy získáte přesné informace o intenzitě cvičení i při takových aktivitách, jako je plavání, během kterého voda přenosu brání.Znamená to také, že můžete hodinky Suunto Ambit3 Vertical brát s sebou, poté co spustíte zaznamenávání.Další informace naleznete v uživatelské příručce k snímači Suunto Smart Sensor.

Pokud nemáte snímač tepové frekvence, hodinky Suunto Ambit3 Vertical poskytují údaje o spotřebě kalorií a době zotavení pro aktivity běhu a jízdy na kole, kde se pro odhad intenzity cvičení použije rychlost.Chcete-li však mít přesné údaje o intenzitě cvičení, doporučujeme používat snímač tepové frekvence.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k snímači Suunto Smart Sensor nebo k jinému snímači tepové frekvence kompatibilnímu s technologií Bluetooth Smart.

Použití senzoru Suunto Smart Sensor

Chcete-li začít používat senzor Suunto Smart Sensor, postupujte takto:

 1. Pevně zacvakněte senzor do konektoru hrudního pásu.
 2. Dle potřeby upravte délku hrudního pásu.
 3. Navlhčete oblasti elektrod na hrudním pásu vodou nebo elektrodovým gelem.
 4. Oblékněte si hrudní pás tak, aby logo Suunto směřovalo nahoru a hrudní pás byl pohodlný.

putting on belt

Senzor Smart Sensor se zapne automaticky, když detekuje tep srdce.

TIP:

Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete nosit hrudní pás přímo na kůži.

Další informace a pokyny pro řešení problémů naleznete v uživatelské příručce k senzoru Suunto Smart Sensor.

POZNÁMKA:

Suchá pokožka pod elektrodami pásu, povolený pás a oděvy ze syntetických materiálů mohou způsobit detekci abnormálně vysoké tepové frekvence. Výkyvům v měření tepové frekvence předejdete řádným navlhčením elektrod a pevným utažením pásu. Pokud vás změřená tepová frekvence znepokojuje, obraťte se na svého lékaře.

Zahájení cvičení

Postup při zahájení cvičení:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Stisknutím Next otevřete položku Exercise (Cvičení).
 3. Tlačítky Start Stop a Light Lock procházejte možnostmi sportovního režimu a tlačítkem Next vyberte vhodný režim.
 4. Pokud zvolený sportovní režim používá hrudní pás, hodinky začnou automaticky vyhledávat signál z hrudního pásu.Počkejte, dokud hodinky neoznámí nalezení signálu hrudního pásu/GPS, nebo stisknutím Start Stop zvolte Later (Později).Hodinky pokračují ve vyhledávání signálu z hrudního pásu/GPS.
 5. Stisknutím Start Stop zahájíte záznam cvičení.Pro otevření doplňkových možností během cvičení přidržte tlačítko Next.

starting exercise Ambit3

V průběhu cvičení

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical poskytují v průběhu cvičení mnoho různých informací.Tyto informace se liší v závislosti na zvoleném sportovním režimu (viz Sportovní režimy).Více informací také získáte, pokud při cvičení použijete hrudní pás a GPS.

Zde jsou některé nápady, jak hodinky v průběhu cvičení používat:

 • Pomocí tlačítka Next můžete posouvat a procházet displeje sportovních režimů.
 • Stisknutím tlačítka View určíte různé možnosti pro zobrazení ve spodním řádku displeje.
 • Chcete-li zabránit nechtěnému zastavení záznamu cvičení nebo vytvoření mezičasů, zamkněte tlačítka podržením stisknutého Light Lock.
 • Stisknutím Start Stop zaznamenávání přerušíte.Pro obnovení záznamu znovu stiskněte Start Stop.

Zaznamenávání dráhy

V závislosti na zvoleném sportovním režimu hodinky Suunto Ambit3 Vertical umožňují v průběhu cvičení zaznamenávat různé informace.

Pokud má váš sportovní režim aktivováno použití GPS, hodinky Suunto Ambit3 Vertical budou během cvičení zaznamenávat vaši dráhu. Dráhu můžete zobrazit v aplikaci Suunto v rámci zaznamenaného cvičení.

Vytváření kol

V průběhu cvičení můžete vytvářet kola buď manuálně nebo automaticky nastavením intervalu automatických kol na webu Movescount.Když nastavíte automatické vytváření kol, hodinky Suunto Ambit3 Vertical zaznamenávají kola na základě vzdálenosti specifikované na webu Movescount.

Chcete-li vytvářet kola manuálně, stiskněte při cvičení tlačítko Back Lap.

laps Ambit3

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical zobrazí tyto informace:

 • horní řádek:mezičas (doba od začátku záznamu)
 • střední řádek:číslo kola
 • dolní řádek:čas kola
POZNÁMKA:

Souhrn cvičení zobrazuje nejméně jedno kolo, což je vaše cvičení od začátku do konce.Kola vytvořená v průběhu cvičení jsou zobrazena jako dodatečná kola.

Navigování v průběhu cvičení

Pokud chcete běžet určitou trasu nebo k místu zájmu (POI), můžete zvolit sportovní režim, například Běh trasy a okamžitě začít navigovat.

Můžete navigovat po trase nebo k místu zájmu během cvičení i v jiných sportovních režimech, které mají aktivované GPS.

Postup navigování v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu s aktivovaným GPS otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím tlačítka Next zvolte navigation (Navigace).
 3. Tlačítkem Light Lock přetočte na položku POIs (Points of interest) (POI – Místa zájmu) nebo Routes (Trasy) a vyberte ji stisknutím Next. Vodítka navigace se zobrazí jako poslední displej zvoleného sportovního režimu.

navigating during exercise Ambit3

Chcete-li navigaci deaktivovat, vraťte se v menu možností zpět na položku Navigation (Navigace) a zvolte možnost End navigation (Ukončit navigaci).

POZNÁMKA:

Pokud je nastavení přesnosti GPS (viz Přesnost GPS a úspora energie) vašeho sportovního režimu Good (Dobrá) nebo nižší, přepne se během navigace přesnost GPS na možnost Best (Nejlepší).Spotřeba baterie pak bude vyšší.

Používání kompasu v průběhu cvičení

V průběhu cvičení můžete aktivovat kompas a přidat jej do vlastního sportovního režimu.

Postup používání kompasu v průběhu cvičení:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovat) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
 4. Kompas se zobrazí jako poslední displej vlastního sportovního režimu.

using compass during exercise Ambit3

Chcete-li kompas deaktivovat, vraťte se v menu možností zpět k položce Activate (Aktivovat) a zvolte možnost End compass (Ukončit kompas).

Table of Content