Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.2

Kompas

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical jsou vybaveny digitálním kompasem, který umožňuje orientaci relativně k severnímu magnetickému pólu.Kompas s kompenzací náklonu poskytuje přesné hodnoty, i když není přesně v horizontální rovině.

Můžete zobrazit/skrýt displej kompasu z menu start pomocí položky nastavení DISPLAYS (DISPLEJE) » Compass (Kompas).Přepínejte pomocí tlačítka Next.

Režim kompas zobrazuje následující informace:

  • střední řádek:směr vyjádřený ve stupních
  • dolní řádek:pomocí tlačítka View můžete měnit zobrazení na aktuální směr vyjádřený světovou stranou, čas či prázdné zobrazení

compass Ambit3

Kompas se po jedné minutě přepne do režimu úspory energie.Tlačítkem Start Stop jej znovu aktivujete.

Kalibrování kompasu

Pokud jste ještě kompas nepoužívali, je třeba provést nejprve kalibraci. Otáčejte hodinkami a naklánějte je různými směry. Až se ozve pípnutí, znamená to, že je kalibrace dokončena.

calibrating compass

Pokud jste již kompas kalibrovali a chcete jej kalibrovat znovu, můžete otevřít možnost kalibrace v menu možností.

Proběhla-li kalibrace úspěšně, zobrazí se text Kalibrace proběhla úspěšně. Nebyla-li kalibrace úspěšná, zobrazí se text Kalibrace se nezdařila. Chcete-li kalibraci zopakovat, stiskněte Start Stop.

Postup ručního spuštění kalibrace kompasu:

  1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Next vyberte položku OBECNÉ.
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Kompas a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
  4. Tlačítkem Next zvolte možnost Kalibrace.

Nastavení deklinace

Aby kompas zobrazoval správné hodnoty, nastavte přesnou hodnotu deklinace.

Papírové mapy jsou orientovány podle zemského severního pólu.Kompasy však ukazují na magnetický severní pól – oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry.Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte v kompasu nastavit deklinaci.Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem je vaše deklinace.

Hodnota deklinace je uvedena na většině map.Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z internetu (například www.magnetic-declination.com).

Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny v relaci s magnetickým severním pólem.To znamená, že při používání map pro orientační běh musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.

Postup nastavení hodnoty deklinace:

  1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Stisknutím Next otevřete položku general (obecné).
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  4. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Declination (Deklinace) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  5. Vypněte deklinaci zvolením možnosti (–) nebo zvolte W (W – západ) nebo E (E – východ).
  6. Tlačítky Start Stop nebo Light Lock nastavte hodnotu deklinace.
  7. Stisknutím Next potvrďte nastavení.

setting declination Ambit3

TIP:

Nastavení kompasu můžete otevřít rovněž přidržením tlačítka View v režimu Compass (Kompas).

Nastavení aretace azimutu

Můžete označit směr ke svému cíli ve vztahu k severu pomocí funkce aretace azimutu.

Chcete-li provést aretaci azimutu:

  1. Aktivujte kompas, přidržte hodinky před sebou a otočte se směrem k cíli.
  2. Stisknutím tlačítka Back Lap aretujete aktuální úhel zobrazený na hodinkách jako azimut.
  3. Prázdný trojúhelník indikuje aretovaný azimut ve vztahu k indikátoru severu (plný trojúhelník).
  4. Stisknutím tlačítka Back Lap zrušíte aretaci azimutu.

setting bearing lock Ambit3

POZNÁMKA:

Když používáte kompas v režimu cvičení, tlačítko Back Lap pouze aretuje azimut a ruší jeho aretaci.Chcete-li změřit mezičas tlačítkem Back Lap, musíte opustit zobrazení kompasu.

Table of Content