Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.2

Místa zájmu

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical obsahují GPS navigaci, která umožňuje navigovat na předem definované místo uložené jako místo zájmu (POI).

POZNÁMKA:

Navigaci můžete používat, i když zaznamenáváte cvičení (viz Navigování v průběhu cvičení).

Postup navigování k POI:

 1. Stisknutím tlačítka Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku NAVIGACE a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku POI (místa zájmu) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
  Hodinky zobrazí počet uložených míst zájmu a volné místo, které je k dispozici pro nová místa zájmu.
 4. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock přejděte k místu zájmu, k němuž chcete navigovat, a zvolte je stisknutím Next.
 5. Tlačítkem Next zvolte možnost Navigovat. Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz Kalibrování kompasu). Po aktivaci kompasu začnou hodinky vyhledávat signál GPS a oznámí zachycení signálu.
 6. Začněte navigaci k POI. Hodinky zobrazí tyto informace:
 7. indikátor zobrazující směr k cíli (další vysvětlení níže)
 8. vzdálenost od cíle
 9. Při dosažení cíle vás hodinky informují.

navigating POI Ambit3

Když stojíte nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle azimutu na kompasu.

navigating POI stationary Ambit3

Když se pohybujete (> 4 km/h), hodinky ukazují směr na základě GPS.

Směr k cíli, neboli azimut, se zobrazuje jako prázdný trojúhelník. Směr pohybu je indikován plnými čarami v horní části displeje. Vyrovnáte-li tyto dva prvky, můžete si být jisti, že se pohybujete správným směrem.

navigating POI moving Ambit3

Zjišťování aktuálního umístění

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical umožňují zjistit souřadnice aktuálního umístění pomocí GPS.

Postup zjištění aktuálního umístění:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Navigation (Navigace) a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Stisknutím tlačítka Next zvolte Location (Umístění).
 4. Stisknutím tlačítka Next zvolte Current (Aktuální).
 5. Hodinky začnou hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS found (GPS nalezeno).Poté se na displeji zobrazí vaše souřadnice.
TIP:

Své umístění můžete zjistit i při záznamu cvičení, pokud otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.

Přidání aktuálního umístění jako POI

Suunto Ambit3 Vertical umožňují uložit aktuální umístění jako POI nebo definovat určité umístění jako POI. K uloženému POI se kdykoli můžete nechat navigovat, například v průběhu cvičení.

Do hodinek můžete uložit až 250 POI. Do tohoto limitu se počítají i uložené trasy. Pokud máte například trasu s 60 waypointy, můžete do hodinek uložit už jen 190 POI.

Postup uložení umístění jako POI:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Navigation a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Stisknutím Next zvolte Location.
 4. Zvolte možnost CURRENT, případně DEFINE, chcete-li hodnoty zeměpisné délky či šířky ručně změnit.
 5. Stisknutím Start Stop umístění uložte.
 6. Vyberte vhodný typ POI pro ukládané umístění. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock procházejte různými typy POI. Tlačítkem Next vyberte typ POI.
 7. Vyberte vhodný název umístění. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock procházejte možnostmi názvů. Tlačítkem Next vyberte název.
 8. Stisknutím Start Stop uložte POI.

Vymazání POI

POI můžete vymazat v hodinkách.

Postup odstranění POI:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Start Stop vyberte položku navigation a otevřete ji stisknutím Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku POI (Points of interest) a otevřete ji stisknutím Next.
  Hodinky zobrazí počet uložených míst zájmu a volná kapacita, která je k dispozici pro nová místa zájmu.
 4. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock přejděte k místu zájmu, které chcete odstranit, a zvolte je stisknutím Next.
 5. Tlačítkem Start Stop přejděte k položce Delete. Zvolte ji tlačítkem Next.
 6. Potvrďte stisknutím Start Stop.

Table of Content