Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.2

Navigace pomocí GPS

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical používají systém GPS (Global Positioning System) pro určení aktuálního umístění.Systém GPS tvoří satelity, které obíhají Zemi ve výšce 20 000 km rychlostí 4 km/s.

Vestavěný GPS přijímač v hodinkách Suunto Ambit3 Vertical je optimalizovaný pro použití na zápěstí a přijímá data ve velmi širokém úhlu.

Získání signálu GPS

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical automaticky aktivují GPS, pokud zvolíte sportovní režim s funkcí GPS, určíte svou polohu nebo zahájíte navigaci.

GPS signal strength Ambit3

POZNÁMKA:

Když aktivujete GPS poprvé nebo jste jej nepoužívali delší dobu, může vyhledání pozice GPS trvat déle než obvykle. Další spouštění GPS budou trvat kratší dobu.

TIP:

Chcete-li minimalizovat dobu spouštění GPS, držte hodinky nehybně tak, aby přijímač GPS směřoval nahoru. Zajistěte, aby měly hodinky nerušený výhled na oblohu.

TIP:

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical pravidelně synchronizujte s aplikací Suunto. Získáte tak nejnovější data o oběžných drahách družic (optimalizace GPS). Tím se zkracuje doba potřebná k získání dat GPS a zvyšuje přesnost trasy.

Řešení problémů: Není signál GPS

 • Pro získání optimálního signálu nasměrujte hodinky částí s přijímačem GPS nahoru. Nejlepší signál je možné přijímat v otevřeném prostoru s nerušeným výhledem na oblohu.
 • GPS přijímač obvykle pracuje dobře uvnitř stanů a v dalších tenkých přístřešcích. Objekty, budovy, hustá vegetace nebo oblačné počasí však mohou kvalitu příjmu signálu GPS snížit.
 • Signál GPS neprochází pevnými stavbami ani vodou. To znamená, že byste se neměli pokoušet aktivovat GPS například v budovách, jeskyních nebo pod vodou.

GPS sítě a formáty polohy

Sítě jsou linky na mapě, které definují systém souřadnic použitý na mapě.

Formát polohy je způsob, jakým hodinky zobrazují údaje z GPS přijímače.Všechny formáty se vztahují ke stejnému umístění, jsou pouze vyjádřeny jiným způsobem.Formát polohy můžete v hodinkách změnit v položce nastavení General (Obecné) » Format (Formát) » Position format (Formát polohy).

Formát můžete vybrat z následujících sítí:

 • zeměpisná šířka/délka je nejčastěji používaná síť a má tři různé formáty:
  • WGS84 Hd.d° (WGS84 Hd.d°)
  • WGS84 Hd°m.m' (WGS84 Hd°m.m')
  • WGS84 Hd°m's.s (WGS84 Hd°m's.s)
 • UTM (UTM – Universal Transverse Mercator) poskytuje dvojrozměrnou prezentaci horizontální pozice.
 • MGRS (MGRS – Military Grid Reference System) je rozšíření UTM a obsahuje označovač zóny sítě, 100 000metrový čtvercový identifikátor a číselné označení polohy.

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical podporují rovněž tyto místní sítě:

 • British (BNG) (Britský (BNG))
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finský (ETRS-TM35FIN))
 • Finnish (KKJ) (Finský (KKJ))
 • Irish (IG) (Irský (IG))
 • Swedish (RT90) (Švédský (RT90))
 • Swiss (CH1903) (Švýcarský (CH1903))
 • UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Aljaška)
 • UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Conus)
 • UTM NAD83 (UTM NAD83)
 • NZTM2000 (NZTM2000 (Nový Zéland)
POZNÁMKA:

Některé sítě nelze použít v oblastech severně od 84°S a jižně od 80°J, nebo mimo země, pro které jsou určeny.

Přesnost GPS a úspora energie

Při přizpůsobování sportovních režimů můžete na webu Movescount definovat interval zjišťování GPS v nastavení přesnosti GPS. Čím je interval kratší, tím je při cvičení přesnost vyšší.

Prodloužením intervalu a snížením přesnosti prodloužíte životnost baterie.

Možnosti přesnosti GPS jsou:

 • Best (Nejlepší): ~ 1sekundový interval, nejvyšší spotřeba energie
 • Good (Dobrá): ~ 5sekundový interval, střední spotřeba energie
 • OK: ~ 60sekundový interval, nejnižší spotřeba energie
 • Off (Vypnuto): GPS se nepoužívá

Table of Content