Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.2

Odpočítavací měřič

Můžete použít odpočítávání, které odpočítává čas od nastavené hodnoty směrem k nule.Po každé z posledních 10 sekund odpočtu přístroj krátce pípne a po dosažení nuly zazní alarm.

Můžete zobrazit/skrýt odpočítávání z menu start pomocí položky nastavení Displays (Displeje) » Countdown (Odpočítávání).Přepínejte tlačítkem Next.

Postup nastavení času odpočítávání:

  1. Opakovaným stiskem tlačítka Next zobrazte displej odpočítávání.
  2. Stisknutím View upravte čas odpočítávání.
  3. Tlačítky Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minuty.Potvrďte tlačítkem Next.
  4. Stisknutím Start Stop spusťte odpočítávání.

countdown timer Ambit3

TIP:

Odpočítávání můžete přerušit/obnovit stisknutím tlačítka Start Stop.

Table of Content