Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.2

Podsvícení

Podsvícení aktivujte stisknutím tlačítka Light Lock.

backlight

Ve výchozím nastavení se podsvícení zapne na několik sekund a poté se automaticky vypne.Takto se děje v režimu Normal (Normální).

Existují čtyři režimy podsvícení:

Mode (Režim):

  • Normal (Normální):Když stisknete Light Lock a když se rozezní budík, na několik sekund se rozsvítí podsvícení.
  • Off (Vypnuto):Podsvícení se nezapne stisknutím tlačítka ani budíkem.
  • Night (Noc):Když stisknete jakékoli tlačítko nebo když se rozezní budík, na několik sekund se rozsvítí podsvícení.
  • Toggle (Přepínání):Podsvícení se zapne, když stisknete Light Lock, a zůstane zapnuté, dokud nestisknete znovu Light Lock.

Vaše hodinky Suunto Ambit3 Vertical mají dvě možnosti nastavení podsvícení:jedna se týká „všeobecného“ nastavení, jedna sportovních režimů.

Všeobecné nastavení podsvícení můžete v hodinkách změnit v položce nastavení General (Obecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvícení).Viz Úprava nastavení.Obecné nastavení můžete změnit i na webu Movescount.

Ve sportovních režimech můžete využívat stejný režim podsvícení jako v obecném nastavení (výchozí možnost), nebo můžete v pokročilém nastavení na webu Movescount definovat jiný režim podsvícení pro každý sportovní režim.

Kromě režimu můžete nastavovat také jas podsvícení (jako procento), buď v hodinkách v položce nastavení General (Obecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvícení) nebo na webu Movescount.

TIP:

Když jsou uzamčena tlačítka Back Lap a Start Stop, stále můžete aktivovat podsvícení stisknutím tlačítka Light Lock.

Table of Content