Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.2

Regenerace

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical nabízejí dva indikátory, které vám napoví ohledně zotavení po tréninku: doba pro zotavení a stav zotavení.

Doba zotavení

Doba pro zotavení je odhad, jak dlouhou dobu potřebuje vaše tělo po tréninku k zotavení. Vyjadřuje se v hodinách. Výsledek vychází z trvání a intenzity tréninku a z vaší celkové únavy.

Doba pro zotavení se kumuluje ze všech typů cvičení. Jinými slovy, doba pro zotavení se kumuluje jak z dlouhých tréninků o nízké intenzitě, tak z tréninků intenzivních.

Tato doba se kumuluje i přes různé tréninky, což znamená, že když začnete trénovat dříve, než tato doba uplyne, bude nově kumulovaná doba přičtena k době zbývající z předchozího tréninku.

Počet nakumulovaných hodin za určitý trénink se zobrazí v shrnutí na konci tréninku.

Celkový počet hodin pro zotavení, který vám zbývá, se zobrazí na displeji pro monitorování aktivity (viz Monitorování aktivity).

Protože doba pro zotavení je pouze odhad, odečítají se kumulované hodiny rovnoměrně bez ohledu na vaši úroveň kondice či jiné individuální faktory. Pokud máte velmi dobrou kondici, můžete regenerovat rychleji, než uvádějí odhady. Pokud ale máte na druhou stranu třeba chřipku, může být regenerace pomalejší než odhady.

Chcete-li získat přesnou indikaci aktuálního stavu zotavení, doporučujeme použít některý z našich testů zotavení (viz Stav zotavení).

Stav zotavení

Stav zotavení indikuje míru zatížení vaší autonomní nervové soustavy. Menší zatížení znamená lepší stav zotavení. Znalost stavu zotavení vám pomůže optimalizovat trénink a vyhnout se přetrénování či zranění.

Stav zotavení můžete zkontrolovat pomocí rychlého testu zotavení nebo pomocí spánkového testu zotavení využívajícího technologii Firstbeat. Pro testy budete potřebovat snímač tepové frekvence kompatibilní s technologií Bluetooth, který měří proměnlivost tepové frekvence (interval R-R), například Suunto Smart Sensor.

Stav zotavení je vyjádřen hodnotou 0-100 %, jak vysvětluje tabulka níže.

VýsledekVysvětlení
81-100Plné zotavení. Je možné trénovat až do velmi vysoké intenzity.
51-80Zotavení. Je možné trénovat až do vysoké intenzity.
21-50Probíhá zotavení. Lehčí trénink.
0-20Nedošlo k zotavení. Odpočívejte a snažte se o zotavení.
POZNÁMKA:

Jsou-li naměřeny hodnoty nižší než 50 % po několik dní po sobě, znamená to, že potřebujete vydatnější odpočinek.

Kalibrace testu

Spánkový i rychlý test zotavení je třeba kalibrovat, mají-li být výsledky přesné.

Testy kalibrace definují, co pro vaše tělo znamená „plné zotavení“. Při kalibraci testu hodinky upravují výsledkovou stupnici testu tak, aby odpovídala jedinečné proměnlivosti vaší tepové frekvence.

Pro oba testy je třeba provést tři kalibrace. Kalibraci je třeba provádět v době, kdy nemáte kumulovanou dobu pro zotavení. V ideálním případě byste se měli cítit plně zotavení a neměli byste být během těchto kalibračních testů nemocní ani stresovaní.

Během období kalibrace se mohou výsledky pohybovat výše či níže, než očekáváte. Tyto výsledky budou v hodinkách indikovány jako odhad stavu zotavení až do doby, kdy bude kalibrace dokončena.

Po dokončení kalibrace se při otevření záznamníku místo doby pro zotavení zobrazí poslední výsledky.

Rychlý test zotavení

Rychlý test zotavení, který využívá technologii Firstbeat, představuje alternativní metodu měření stavu zotavení. Spánkový test zotavení je pro měření stavu zotavení přesnější. Pro někoho však nemusí být celonoční nošení hrudního pásu možné.

Rychlý test zotavení zabere pouhých pár minut. Pro nejlepší výsledky byste si měli lehnout, uvolnit se a během testu se nepohybovat.

Doporučujeme provádět test ráno po probuzení. Můžete si tak každý den zjistit výsledky, které bude možné vzájemně porovnávat.

Pro kalibraci algoritmu testu je třeba provést tři tyto testy v době, kdy se cítíte dobře zotaveni a nemáte nakumulovanou dobu pro zotavení.

Kalibrační testy nemusí být prováděny v sekvenci, ale je třeba je provádět s odstupem nejméně 12 hodin.

Během období kalibrace se mohou výsledky pohybovat výše či níže, než očekáváte. Tyto výsledky budou v hodinkách indikovány jako odhad stavu zotavení až do doby, kdy bude kalibrace dokončena.

Postup provádění rychlého testu zotavení:

  1. Nasaďte si hrudní pás a ujistěte se, že jsou elektrody navlhčené.
  2. Lehněte si a uvolněte se v klidném prostředí, kde vás nic nebude rušit.
  3. Stiskněte Start Stop, tlačítkem Start Stop přejděte na položku ZOTAVENÍ (ZOTAVENÍ) a výběr proveďte stiskem Next.
  4. Přejděte na položku Rychlý test (Rychlý test) a proveďte výběr tlačítkem Next.
  5. Počkejte na dokončení testu. quick recovery test ongoing

Po ukončení testu si tlačítky Next a Back Lap můžete procházet výsledky.quick recovery test result

Pokud je nejnižší tepová frekvence změřená během testu nižší než vaše klidová tepová frekvence definovaná v nastavení Movescount, provede se po příští synchronizaci s webem Movescount aktualizace klidové tepové frekvence.

POZNÁMKA:

Výsledky testu nemají vliv na kumulovanou dobu pro zotavení.

Spánkový test zotavení

Spánkový test zotavení, který využívá technologii Firstbeat, představuje spolehlivý indikátor zotavení po nočním spánku.

Pro kalibraci algoritmu testu je třeba provést tři tyto testy v době, kdy se cítíte dobře zotaveni a nemáte nakumulovanou dobu pro zotavení.

Kalibrační testy není třeba provádět v jedné sekvenci.

Během období kalibrace se mohou výsledky pohybovat výše či níže, než očekáváte. Tyto výsledky budou v hodinkách indikovány jako odhad stavu zotavení až do doby, kdy bude kalibrace dokončena.

Postup provádění spánkového testu zotavení:

  1. Nasaďte si hrudní pás a ujistěte se, že jsou elektrody navlhčené.
  2. Stiskněte tlačítko Start Stop, přejděte na položku ZOTAVENÍ tlačítkem Start Stop a proveďte výběr stiskem tlačítka Next.
  3. Přejděte na položku Spánkový test (Spánkový test) a proveďte výběr tlačítkem Next.
  4. Chcete-li test zrušit, stiskněte tlačítko Back Lap.
  5. Až budete ráno připraveni vstávat, ukončete test stisknutím tlačítka Start Stop nebo Next.

Po skončení testu si tlačítky Next a Back Lap můžete procházet výsledky.

sleep recovery test results

POZNÁMKA:

Spánkový test zotavení vyžaduje nejméně dvě hodiny kvalitních údajů o tepové frekvenci. Výsledky testu nemají vliv na kumulovanou dobu pro zotavení.

Table of Content