ระดับความชันที่ผ่านมา

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

ระดับความชันที่ผ่านมา

ระดับความชันที่ผ่านมา

Suunto Ambit3 Vertical ตรวจดูระดับความชันที่ผ่านมาทั้งหมดของคุณโดยขึ้นอยู่กับ Moves ที่บันทึกไว้ ระดับความชันที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณเห็นภาพที่สมบูรณ์ของการเพิ่มขึ้นของระดับความชันของคุณในแต่ละวันไปจนถึงการเพิ่มความชันทั้งหมด

ระดับความชันที่ผ่านมาเป็นการแสดงผลหลักที่คุณเข้าถึงได้ด้วยการกด Next สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงหรือซ่อนการแสดงผล ดูที่ การแสดงผล

ascent history

ในการแสดงผลระดับความชันที่ผ่านมา คุณจะมีสี่มุมมองที่สามารถเลื่อนดูได้ด้วยการกด View มุมมองที่แสดงให้เห็นการเพิ่มของระดับความชันของคุณในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยระดับในวันนี้อยู่ทางขวา

ascent history 1week

มุมมองต่อไปจะแสดงระดับความชันที่เพิ่มในรอบ 30 วันนับจากวันที่ที่ระบุไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าวันที่เริ่มต้นเป็นวันนี้ด้วยการกดปุ่ม Back Lap

ascent history 2month

หลังมุมมอง 30 วัน คุณจะได้รับบทสรุปสำหรับปีปัจจุบัน กับแต่ละคอลัมน์ในกราฟเป็นการแทนค่าหนึ่งเดือน

ascent history 3year

มุมมองสุดท้ายจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มของระดับความชันทั้งหมดของคุณ (ตราบเท่าที่คุณยังใช้นาฬิกาอยู่) แถวกลางจะแสดงเวลาขึ้นที่ชันโดยรวมของคุณและแถวด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มของระดับความชันโดยรวมของคุณ

ascent history 4alltime