Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Core Uživatelská příručka -

Změna obecných nastavení

V nabídce General lze změnit obecná nastavení, a to:

 • button tone: zap./vyp.
 • tone guide: zap./vyp.
 • backlight: tlačítko osvětlení / libovolné tlačítko
 • language: angličtina, francouzština, španělština, němčina

Otevření nabídky General z nabídky Menu:

 1. Otevřete nabídku Menu stisknutím a podržením tlačítka Mode v režimu Time , Alti & Baro nebo Compass.
 2. Zvolte položku General pomocí tlačítka - Light.
 3. Potvrďte tlačítkem Mode.

Tón tlačítka

V nabídce Button tone je možné zapnout nebo vypnout tón tlačítka. Tón tlačítka je slyšet při každém stisknutí tlačítka jako potvrzení akce.

 1. V nabídce General zvolte položku Button tone.
 2. Tón tlačítka se zapíná nebo vypíná pomocí tlačítek + a - Light.

Vedení tónem

V nabídce tone guide je možné zapnout nebo vypnout vedení tónem. Tón uslyšíte, když:

 • Změníte nastavenou hodnotu
 • Nastavíte referenční hodnotu nadmořské výšky
 • Spustíte nebo zastavíte záznamník
 • Označíte bod nadmořské výšky při probíhajícím zaznamenávání
 • Spustíte nebo zastavíte stopky
 • Zařízení bude přepínat profily mezi altimeter a Barometer v případě nastavení profilu automatic.

Postup zapnutí nebo vypnutí vedení tónem:

 1. V nabídce General zvolte položku Tone guides.
 2. Vedení tónem se zapíná nebo vypíná pomocí tlačítek + a - Light.

Podsvícení

V nabídce Backlight je možné přepínat mezi dvěma režimy podsvícení: po stisknutí příslušného tlačítka nebo jakéhokoliv tlačítka.

Postup nastavení podsvícení na normální nebo noční použití:

 1. V nabídce General zvolte položku Backlight.
 2. Přepínejte mezi režimy podsvícení light button nebo any button tlačítky + a - Light.

V případě, že zvolíte režim light button, bude podsvícení aktivováno po stisknutí tlačítka - Light. Podsvícení se automaticky vypne po 5 sekundách. V případě, že chcete udržovat podsvícení v průběhu procházení nabídky Menu, je nutné je aktivovat v režimu Time, Alti & Baro nebo Compass před vstupem do nabídky Menu. Podsvícení poté bude aktivováno, dokud nabídku Menu neopustíte.

Zvolíte-li režim any button, podsvícení bude aktivováno stisknutím libovolného tlačítka.

Jazyk

V nabídce Language můžete zvolit jazyk uživatelského rozhraní přístroje Suunto Core (angličtina, němčina, francouzština a španělština).

Postup zvolení jazyka:

 1. V nabídce General zvolte položku Language.
 2. Zvolte jazyk z nabídky tlačítky + a - Light.

Aktivace zámku tlačítek

Zámek tlačítek můžete aktivovat a deaktivovat podržením stisknutého tlačítka -Light. Aktivovaný zámek tlačítek je indikován symbolem zámku icon button lock .

POZNÁMKA:

I když je aktivován zámek tlačítek, můžete přepínat zobrazení a zapínat podsvícení.

Table of Content