Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Core Uživatelská příručka -

Jak pracuje režim Alti & Baro

Abyste získali v režimu Alti & Baro správně naměřené hodnoty, je důležité pochopit, jak přístroj Suunto Core počítá nadmořskou výšku a tlak vzduchu na hladinu moře.

Přístroj Suunto Core neustále měří absolutní tlak vzduchu. Na základě této naměřené hodnoty a referenčních hodnot vypočítává nadmořskou výšku nebo tlak vzduchu na hladinu moře.

UPOZORNĚNÍ:

Udržujte místo okolo senzoru bez nečistot a písku. Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů senzoru.

Získání správných údajů

Provádíte outdoorovou aktivitu, při které potřebujete znát tlak vzduchu. Musíte zadat referenční hodnotu nadmořské výšky pro místo, na kterém se nacházíte. Tuto informaci najdete v topografických mapách. Přístroj Suunto Core vám nyní bude poskytovat správné údaje.

Abyste získali správné údaje, musíte zadat referenční hodnotu tlaku vzduchu na hladinu moře. Referenční hodnotu tlaku vzduchu na hladinu moře odpovídající místu, na kterém se nacházíte, zjistíte v sekci předpovědi počasí v novinách nebo na webové stránce služby předpovědi počasí.

Absolutní tlak vzduchu je měřen konstantně Absolutní tlak vzduchu + referenční hodnota nadmořské výšky = Tlak vzduchu na hladinu moře

* Absolutní tlak vzduchu + referenční tlak vzduchu na hladinu moře = Nadmořská výška *

Změny místních podmínek počasí ovlivní naměřenou nadmořskou výšku. Pokud se místní počasí mění často, doporučuje se často resetovat aktuální referenční hodnotu nadmořské výšky, pokud možno před zahájením cesty (pokud jsou referenční hodnoty k dispozici). Je-li místní počasí stabilní, nepotřebujete nastavovat referenční hodnoty.

Získání nesprávných údajů

Profil Altimeter + beze změny polohy + změna počasí

Je-li profil altimeter zapnutý po dlouhou dobu a přístroj během této doby nemění svou polohu, přičemž zároveň dochází ke změně počasí, bude přístroj uvádět nesprávné hodnoty nadmořské výšky.

Profil Altimeter + změna nadmořské výšky + změna počasí

Je-li zapnutý profil altimeter, počasí se často mění a vy se pohybujete ve vertikálním směru (výstup nebo sestup), přístroj bude uvádět nesprávné údaje.

Profil Barometer + změna nadmořské výšky

Je-li profil Barometer zapnutý po dlouhou dobu, během které se pohybujete ve vertikálním směru (výstup nebo sestup), přístroj předpokládá, že se nepohybujete a interpretuje vaše změny v nadmořské výšce jako změny tlaku vzduchu na hladinu moře. Z toho důvodu uvádí nesprávné údaje o tlaku vzduchu na hladinu moře.

Jste již druhý den na své cestě. Uvědomíte si, že jste ráno při odchodu zapomněli přepnout z profilu Barometer na profil Altimeter. Z tohoto důvodu bude přístroj uvádět nesprávné hodnoty nadmořské výšky. Takže se přesunete na nejbližší místo, pro které je v topografické mapě uvedena nadmořská výška. V přístroji upravíte referenční hodnotu nadmořské výšky. Naměřené hodnoty nadmořské výšky jsou znovu přesné.

Table of Content