Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Core Uživatelská příručka -

Používání profilu výškoměru

Profil altimeter počítá nadmořskou výšku na základě referenčních hodnot. Referenční hodnotou může být buď tlak vzduchu na hladinu moře nebo předchozí bod referenční hodnoty nadmořské výšky. Je-li aktivován profil altimeter, je na displeji podtrženo slovo Alti.

Je-li aktivován profil altimeter, jsou prostřednictvím tlačítka View k dispozici následující zobrazení:

 • Záznamník: zaznamenává změny nadmořské výšky
 • Měřič rozdílu nadmořské výšky: měří rozdíl nadmořské výšky od nastaveného bodu
 • Teplota: měří okolní teplotu
 • Prázdné: žádné doplňkové informace

Using altimeter profile

Používání měřiče rozdílu nadmořské výšky

Měřič rozdílu nadmořské výšky ukazuje rozdíl nadmořské výšky mezi nastaveným bodem a vaší aktuální pozicí. Tato funkce je užitečná zejména při horolezectví, například když chcete sledovat svůj postup podle nastoupané nadmořské výšky.

Postup použití měřiče rozdílu nadmořské výšky:

 1. V režimu Alti & Baro vyberte zobrazení měřiče rozdílu nadmořské výšky.
 2. Ke spuštění, zastavení a opětovnému spuštění slouží tlačítko Start Stop.
 3. Podržením tlačítka + měřič resetujete.

Chystáte se dobýt vrchol, který je 1000 metrů vysoký. Chcete kontrolovat svůj průběžný postup, takže v přístroji aktivujete měřič rozdílu nadmořské výšky. Začnete stoupat a průběžně kontrolujete nadmořskou výšku, abyste viděli, kolik metrů vám zbývá do dalšího kontrolního bodu. V určité fázi začnete být unavení. Podíváte se na svou nadmořskou výšku a zjistíte, že je před vámi ještě stále velký kus cesty. Možná byste měli přehodnotit, na kterém místě umístíte svůj další kontrolní bod.

Záznamy

Záznamník ukládá všechny změny nadmořské výšky mezi začátkem a koncem. Pokud provádíte aktivitu, při které se mění nadmořská výška, můžete zaznamenávat změny nadmořské výšky a později si uložené informace prohlédnout.

Můžete rovněž nastavit značky nadmořské výšky, které vám umožní zobrazit dobu trvání a vystoupanou / sestoupanou výšku mezi předchozí a současnou značkou. Vaše značky se uloží do paměti a budete k nim mít přístup i později.

Postup ukládání záznamu:

 1. V režimu Alti & Baro vyberte zobrazení měřiče rozdílu nadmořské výšky.
 2. Ke spuštění, zastavení a opětovnému spuštění slouží tlačítko Start Stop.
 3. Při nahrávání záznamu můžete nastavit značky tlačítkem +.
 4. Pro resetování podržte stisknuté tlačítko + (to je možné provést jen v případě, že je záznamník zastaven).

Zaznamenávání výškového rozdílu: ukazuje rozdíl naměřené nadmořské výšky mezi počátkem a koncem záznamu pomocí následujících ikon:

V doplňkových zobrazeních:
Recording icon 1se zobrazí, pokud je vaše nadmořská výška nad počátečním bodem.
Recording icon 2se zobrazí, pokud je vaše nadmořská výška stejná jako v počátečním bodě.
Recording icon 3se zobrazí, pokud je vaše nadmořská výška pod počátečním bodem.
Recording icon 4se zobrazí, když je zobrazena celková vystoupaná výška od začátku záznamu.
Recording icon 5je zobrazeno, pokud zobrazujete celkovou sestoupanou výšku od začátku záznamu.

Body nadmořské výšky jsou zaznamenávány v závislosti na zvoleném intervalu zaznamenávání (viz Volba intervalu zaznamenávání).

Postup změny intervalu zaznamenávání:

 1. V nabídce Menu zvolte položku memory.
 2. Zvolte rec interval.
 3. Změnu intervalu zaznamenávání proveďte pomocí tlačítek + a - Light.
POZNÁMKA:

Odhad doby, kterou můžete zaznamenat, je při volení jednotlivých intervalů zobrazen v dolní části displeje. Skutečná délka zaznamenávání se může mírně lišit, v závislosti na vaší aktivitě v průběhu intervalu zaznamenávání.

K historii záznamů, včetně detailů záznamu, máte přístup prostřednictvím položky logbook v nabídce Menu (viz Zobrazení a zamknutí záznamů).

TIP:

Po zastavení záznamníku můžete otevřít záznamy a zobrazit obsah aktuálního záznamu před resetováním záznamníku.

Table of Content