Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Core Uživatelská příručka -

Používání kompasu

V režimu Compass vidíte na okraji displeje dva pohyblivé segmenty. Tyto segmenty ukazují na sever. Vlasová čára na dvanácté hodině ukazuje váš směr a funguje jako směrovací šipka kompasu. Číselná hodnota vašeho směru je zobrazena ve středu displeje.

V režimu Compass máte pomocí tlačítka [View] přístup k následujícím zobrazením:

  • Čas: ukazuje aktuální čas
  • Směr: ukazuje aktuální směr v kardinálních hodnotách
  • Sledování azimutu: ukazuje rozdíl mezi aktuálním směrem a nastaveným azimutem

Není-li stisknuto žádné tlačítko, kompas se po minutě z důvodu úspory baterie sám vypne. Kompas opět zapnete tlačítkem Start Stop.

Kompas má dva způsoby využití: můžete používat jako lunetu nebo sledovat azimut.

Using compass

Používání azimutu

Při sledování azimutu můžete nastavit azimut (směr) k požadovanému cíli a kompas přístroje Suunto Core vás povede přímo k němu.

Postup sledování azimutu:

  1. Namiřte směrovací šipku kompasu ve směru, ve kterém chcete pokračovat v cestě, a stiskněte tlačítko Start Stop. Azimut je nyní nastaven. Vaše aktuální směrování je zobrazeno ve středu displeje a bude se měnit podle vašeho pohybu.
  2. Šipky v horním řádku displeje vás navádějí do správného směru, kterým musíte jít pro dodržení nastaveného azimutu. Symbol bearing icon potvrzuje, že jdete ve správném směru.
POZNÁMKA:

Stisknutí tlačítka - Light rovněž aktivuje podsvícení.

Jste na túře a právě jste vystoupali na strmý kopec. Rozhlédnete se kolem sebe přes údolí a v dáli zpozorujete na jiném kopci srub. Rozhodnete se dojít přes údolí k tomuto srubu. Namíříte směrovací šipku kompasu přístroje na srub a nastavíte azimut. Při procházení údolím vám šipky v horním řádku displeje ukazují, kam máte jít. Protože kompas je z důvodu šetření baterie aktivní pouze po dobu 40 sekund, musíte čas od času kompas znovu aktivovat a zkontrolovat svůj směr. Držte se kompasu a za chvíli tam budete.

Table of Content