Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Core Uživatelská příručka -

Začínáme

Základní nastavení

Přístroj Suunto Core aktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Budete vyzváni k zadání jazyka, jednotek (imperiální nebo metrické), času a data. Jednotlivá nastavení provádějte tlačítkem + vpravo nahoře a - Light vpravo dole. Hodnotu potvrdíte a na další položku nabídky se přesunete stisknutím tlačítka Mode vpravo uprostřed. Na předchozí položku nabídky se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka View vlevo dole. Po úpravě nastavení podle vašich představ můžete začít používat základní funkce času přístroje Suunto Core.

Basic settings

POZNÁMKA:

Pro získání správných hodnot musíte nastavit výškoměr, barometr a kompas. Podrobné informace o správném nastavení těchto funkcí naleznete v Uživatelské příručce.

Režimy

Přístroj Suunto Core nabízí tři režimy: time, ALTI & BARO a Compass. Tyto režimy jsou podrobně popsány v Uživatelské příručce. Aktivní režim je indikován rámečkem okolo názvu režimu. Mezi hlavními režimy můžete přepínat pravým středním tlačítkem Mode. Zkuste to!

Modes

Zobrazení

Každý režim má sadu zobrazení, ke kterým máte přístup levým dolním tlačítkem View. Zobrazení jsou umístěna v dolní části displeje. Zobrazení obsahují doplňkové informace o aktivním režimu, například zobrazení sekund jako doplňková informace v režimu time. Některá zobrazení jsou rovněž interaktivní.

Přístroj Suunto Core má čtyři interaktivní zobrazení:

  • Stopky (režim time)
  • Odpočítávání času (režim time)
  • Záznamník (režim ALTI & BARO)
  • Měřič rozdílu nadmořské výšky (režim ALTI & BARO)

Jsou-li povolena interaktivní zobrazení, můžete je spustit, zastavit a restartovat levým horním tlačítkem Start Stop a resetovat podržením stisknutého pravého horního tlačítka +. Otevřete stopky v režimu time a zkuste to!

Views

Menu

V nabídce Menu můžete měnit hodnoty, obecná nastavení a jednotky nebo zobrazit záznamy uložené v záznamníku. Pro vstup do nabídky Menu stiskněte a podržte prostřední pravé tlačítko Mode v rámci režimu time, ALTI & BARO nebo Compass. Segmenty na vnějším okraji displeje indikují čas vašeho přechodu. Nabídku Menu opustíte stisknutím tlačítka Start Stop vlevo nahoře. Kdykoliv bude v nabídce Menu dostupná možnost opuštění, bude na displeji vedle tlačítka Start Stop zobrazen symbol „X“. Vyzkoušejte si práci s nabídkou Menu!

Menu

Podsvícení

Podsvícení můžete v jakémkoli režimu aktivovat stisknutím tlačítka - Light vpravo dole. Podsvícení se automaticky vypne po 5 sekundách. V případě, že chcete udržovat podsvícení v průběhu procházení nabídky Menu, je nutné jej aktivovat v režimu time, ALTI & BARO nebo Compass před vstupem do nabídky Menu. Po návratu do režimu se podsvícení vrátí do normálu.

Zámek tlačítek

Zámek tlačítek můžete aktivovat a deaktivovat podržením stisknutého tlačítka -Light vpravo dole.

POZNÁMKA:

I když je aktivován zámek tlačítek, můžete přepínat zobrazení a zapínat podsvícení.

Změna hodnot

Chcete-li změnit nastavení, musíte se nacházet v nabídce Menu. Pro vstup do nabídky Menu stiskněte a podržte prostřední pravé tlačítko Mode v rámci režimu time, ALTI&BARO nebo Compass. Veškeré změny provedené v nabídce Menu se projeví okamžitě. Pokud například pomocí položky TIME-DATE v nabídce Menu změníte čas z 12:30 na 11:30 a ukončíte nabídku, bude čas nastaven na 11:30.

Table of Content